Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Skola hemma

Skola hemma är ett stöd för skolor att hantera konsekvenserna av Coronapandemin. Webbsidan upprätthålls av RISE på uppdrag av Skolverket i samverkan med SKR, Swedish Edtech Industry och UR.

Sidan uppdaterades: