Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Ordinarie upplägg för Nackas vuxenutbildning från och med 11 oktober 2021

Den 28 maj 2021 meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att rekommendationen att vuxenutbildningen ska bedrivas på distans tas bort från och med den 1 juni 2021 och därmed kan närundervisning åter börja ske. Nacka vuxenutbildning har fattat beslut om att ordinarie upplägg gäller från och med 11 oktober 2021 (P5).

Beslutet innebär att krav på lärarledd klassrumsundervisning i en klassrumskurs ska vara uppfyllt i samtliga kurser som startar/pågår 11 oktober 2021. Detta inkluderar även kravet på minst 15 procent APL i en yrkesutbildning och minst 70 procent på en lärlingsutbildning.
Obs! Nationella prov ska genomföras igen från och med 1 juli 2021.

Det är fortsatt rektor hos anordnaren som under tillbakagången fattar beslut om vilka elevgrupper som tas in på skolan, vilka tider och i vilken omfattning.

Det är viktigt att det i återgången tas hänsyn till rådande smittläge. Folkhälsomyndighetens instruktioner för gradvis återgång inom vuxenutbildning ska följas:

Inför sommaren och hösten 2021 - information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Riktlinjerna kan komma att revideras utifrån nya nationella rekommendationer eller smittläget i samhället.

Sidan uppdaterades: