Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Sänkt avgift för prövning ska underlätta för gymnasieelever som drabbats av pandemin

Pandemin har fått negativa konsekvenser för gymnasieelever. Därför föreslog regeringen i vårbudgeten för 2021 en tillfällig sänkning av avgiften för att genomgå prövning för högre betyg för de elever som slutfört sin gymnasieutbildning under 2020 eller 2021.

Elever som slutfört sin gymnasieutbildning kan på nytt ges möjlighet att visa sina kunskaper genom så kallad prövning för att få högre betyg. Genom att kostnaden sänks för elever som inte har kunnat nå sin fulla potential under pandemin ökar möjligheten för dem att genomgå prövning och på så sätt höja sina betyg.

Beslutet innebär att den avgift som kan tas ut från den person som genomgår prövningen sänks från dagens 500 kronor till högst 150 kronor. Sänkningen gäller endast för de elever som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021, samt för ett prövningstillfälle per kurs. Avgiftssänkningen ska gälla fram till och med den 31 december 2021.

Sidan uppdaterades: