Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Förändringar i sfi-proven från och med 1 januari 2022

En ny betygsskala och ny modell för sammanställning till provbetyg gör att gamla nationella prov inte kan användas efter den 31 december 2021.

Med anledning av att det införs en ny betygsskala inom sfi den 1 januari 2022 får de nationella prov som är framtagna enligt den nuvarande betygsskalan inte längre användas efter den 31 december 2021. Skolverket kommer därför ut med en ny serie nationella prov för sfi.

Läs mer på Skolverkets sida under rubriken "En förenklad betygsskala inom delar av komvux".

I samband med de nya sfi-proven kommer även en ny modell för provbetyg att användas.

Läs mer på Skolverkets sida under rubriken "Nya nationella prov i svenska för invandrare våren 2022".

Sidan uppdaterades: