Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Reviderat reglemente för kundval

Kommunfullmäktige i Nacka kommun beslutade den 12 april 2021 att anta ett reviderat reglemente för kundval. Det reviderade reglementet började gälla från och med 1 augusti 2021 för Nackas samtliga kundval.

Implementering och tillämpning av reglementet förutsätter att Arbets- och företagsnämnden antar specifika auktorisationsvillkor, för nämndens två kundval arbetsmarknadsinsatser och kommunal vuxenutbildning, som överensstämmer med det nya reglementet. Mer info kommer inom kort.

Här kan du läsa mer.

Inbjudan till Teams-möte 11 november klockan 9.30 kommer inom kort till berörda rektorer inom Komvux och verksamhetschefer inom arbetsmarknadsinsatser.

Sidan uppdaterades: