Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Information på Folkhälsomyndigheten angående restriktioner från och med 23 december 2021

Elever och studerande på utbildningar för vuxna har under pandemin tagit ett stort ansvar i det offentliga rummet. Studier har visat att elevers och studerandes psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. Utbildning på plats är viktigt för kunskapsinhämtning och även för hälsan både på lång och kort sikt. Alla elever och studerande behöver därför få undervisning på plats i så stor utsträckning som möjligt. Den viktigaste åtgärden för att minska riskerna för smittspridning och allvarlig sjukdom av covid-19 är vaccination.

För folkhögskolor, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning bör undervisning bedrivas på plats i lokalerna. Ordinarie undervisning och examinationer inom utbildningar för vuxna omfattas alltså inte av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att göra det möjligt för anställda att arbeta hemifrån. Verksamhetsansvariga bör dock erbjuda förutsättningar för personal att arbeta hemifrån när så är möjligt.

Rekommendationen som gäller att undvika trängsel i kollektivtrafiken ska inte ses som ett hinder för elever och studerande att ta sig till och från utbildningen.

Förslag på förebyggande åtgärder för utbildning för vuxna.

Läs mer: Information om covid-19 till anordnare av utbildningar för vuxna — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Sidan uppdaterades: