Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter

Här hittar du som jobb- och utbildningsexpert nyheter inom arbets- och företagsenhetens verksamhet.

Ordinarie upplägg för Nackas vuxenutbildning från och med 11 oktober 2021

Den 28 maj 2021 meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att rekommendationen att vuxenutbildningen ska bedrivas på distans tas bort från och med den 1 juni 2021 och därmed kan närundervisning åter börja ske. Nacka vuxenutbildning har fattat beslut om att ordinarie upplägg gäller från och med 11 oktober 2021 (P5).

Sänkt avgift för prövning ska underlätta för gymnasieelever som drabbats av pandemin

Pandemin har fått negativa konsekvenser för gymnasieelever. Därför föreslog regeringen i vårbudgeten för 2021 en tillfällig sänkning av avgiften för att genomgå prövning för högre betyg för de elever som slutfört sin gymnasieutbildning under 2020 eller 2021.

Debattartikel i Dagens samhälle om digitalt lärande

Susanne Nord, utbildning- och arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun, är en av avsändarna i Dagens Samhälles debattartikel "Så kan Sverige bli ledande i digitalt lärande".

Rekommendationen om distansundervisning för komvux har upphört

Från den 1 juni 2021 gäller inte längre Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att kommunal vuxenutbildning bör erbjuda distansundervisning . Det innebär att elever inom vuxenutbildningen stegvis kan återgå till undervisning på plats.

Anordnarmöte 21 maj 2021

Ta del av presentationen från mötet om sfi med fokus på målgrupp inom studieväg 1 och 2 .

Ny kurs för dig som vill undervisa på sfi

Göteborgs universitet startar i höst en ny kurs med fokus på den speciella situation som sfi-undervisningen innebär.

Anordnarmöte om utbildningsplikt

Ta del av presentationen från mötet om utbildningsplikt den 13 april 2021.

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ytterligare fyra år. Regeringen har beslutat att ett slutbetyg från komvux ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025.

Möte för studie- och yrkesvägledare samt administratörer 25 mars

Ta del av presentationen från mötet.

Förändrade enhetsansvar – arbets- och företagsenheten, etableringsenheten samt utbildningsenheten

Från och med 1 april 2021 är Nacka vuxenutbildning en del av utbildningsenheten. Arbets- och företagsenheten och etableringsenheten blir en ny samlad enhet med namnet arbets- och etableringsenheten. Susanne Nord är sedan 1 januari 2021 utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör.

Visar 10 av 180 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: