Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter

Här hittar du som jobb- och utbildningsexpert nyheter inom arbets- och företagsenhetens verksamhet.

Nytt verksamhetssystem för ansökan till Nacka vuxenutbildning

Nacka kommun byter verksamhetssystem från Nacka24 till Alvis.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

På Skolverkets hemsida kan du som är lärare ta del av bedömningsstöd och kartläggningsmaterial i flera ämnen och kurser.

Vuxnas lärande och grundläggande färdigheter

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) Sverige, NVL-nätverket för grundläggande färdigheter och Skolverket bjuder in till webbinarium.

Information om nya riktlinjer för inmatning av utbud P1-P3, 2023

Nacka vuxenutbildning vill meddela att vi för närvarande avvaktar med nya riktlinjer för inmatning av utbud P1-P3, 2023. Anledningen är att vi är i processen av att byta verksamhetssystem till Alvis. Vi återkommer med mer information längre fram.

Att leda vuxenutbildning 7,5 hp

Är du rektor eller motsvarande i kommunal vuxenutbildning och har gått Rektorsprogrammet eller en tidigare statlig rektorsutbildning? Hösten 2022 startar Linköpings universitet en fortbildningsinsats för rektorer inom kommunal vuxenutbildning.

Nacka24 stängt för underhåll 30 mars

Onsdag 30 mars 2022 kommer systemet Nacka24 att vara helt avstängt för underhåll under cirka 8 timmar, från klockan 08:00 till klockan 16:00.

Kartlägg nyanlända vuxnas litteracitetserfarenheter på 20 olika språk

Nu kan du som undervisar i sfi eller svenska som andraspråk i komvux på grundläggande nivå kartlägga dina elevers litteracitetserfarenheter på 20 olika språk.

Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som innebär en ny princip för hur betyg ska sättas. Den nya principen ska leda till att betygen bättre speglar elevernas kunskaper. Ändringarna börjar gälla från den 1 juli 2022.

Så kan vi främja samverkan mellan kommun och näringsliv gällande yrkesvux

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, bjuder in till en webbsändning den 2 mars där SKR och Svenskt Näringsliv presenterar checklista för att stimulera samverkan mellan kommun och näringsliv gällande yrkesvux.

Kvalitetsanalys från förskola till vuxenutbildning

Rapporten ger en samlad bild av kvaliteten för barnen och eleverna i Nackas kommunala och fristående förskolor och skolor samt i den kommunala vuxenutbildningen.

Visar 10 av 215 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: