Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nyheter

Här hittar du som jobb- och utbildningsexpert nyheter inom arbets- och företagsenhetens verksamhet.

Ny kurs för dig som vill undervisa på sfi

Göteborgs universitet startar i höst en ny kurs med fokus på den speciella situation som sfi-undervisningen innebär.

Anordnarmöte om utbildningsplikt

Ta del av presentationen från mötet om utbildningsplikt den 13 april 2021.

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ytterligare fyra år. Regeringen har beslutat att ett slutbetyg från komvux ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025.

Möte för studie- och yrkesvägledare samt administratörer 25 mars

Ta del av presentationen från mötet.

Förändrade enhetsansvar – arbets- och företagsenheten, etableringsenheten samt utbildningsenheten

Från och med 1 april 2021 är Nacka vuxenutbildning en del av utbildningsenheten. Arbets- och företagsenheten och etableringsenheten blir en ny samlad enhet med namnet arbets- och etableringsenheten. Susanne Nord är sedan 1 januari 2021 utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör.

Utbildningsminister Anna Ekström talar vid webbkonferens om pandemin

Onsdag den 3 mars inledningstalar utbildningsminister Anna Ekström vid en webbkonferens för skolans huvudmän. Fokus är aktuella frågor och erfarenhetsutbyte kopplat till covid-19-pandemin.

Anordnarmöte vuxenutbildningen 26 februari 2021

Fokus på mötet var Nacka kommuns kvalitetsuppföljning 2020 och slutbetänkandet av KLIVA-utredningen, SOU 2020:66 Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk.

Stödmaterial till systematiskt kvalitetsarbete för gymnasial yrkesutbildning

Skolverket har gett ut en broschyr som stöd och inspiration för gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och för utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning i det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesutbildningen.

Digitalt möte för studie- och yrkesvägledare samt administratörer

Save the date! Nacka kommuns vuxenutbildning bjuder in studie- och yrkesvägledare samt administratörer till ett digitalt möte den 25 mars klockan 14.00-16.00.

Nationella prov och bedömningsstöd våren 2021

De nationella proven som skulle ha använts under vårterminen 2021 utgår på grund av den rådande pandemin. Som ersättning kommer Skolverket att erbjuda betygsstödjande bedömningsstöd som är utformade som prov. För vuxenutbildningen gymnasial nivå kommer bedömningsstödet tillgängliggöras samtidigt som det tillgängliggörs för gymnasiet, det vill säga cirka en vecka före ursprungligt provdatum. Sfi-proven kommer att tillgängliggöras under mars.

Ämnesplaner i engelska och matematik

Ämnesplanerna i engelska och matematik börjar gälla den 1 januari 2022 inom vuxenutbildningen.

Språket på jobbet

27 januari lanseras Språket på jobbet - en ny webbplats med fakta, forskning, verktyg och inspiration för dig som vill satsa på språkstöd på arbetsplatser.

Läxhjälp online

Röda korset Nacka anordnar gratis läxhjälp via Teams.

Kvalitet och resultat

Varje år genomför Nacka kommun och Storsthlm undersökningar för att bland annat ta reda på betygsresultat och vad eleverna tycker om sin utbildning.

Checkbeloppen för sfi-kurser och kurser på grundläggande nivå höjs

Checkbeloppen för sfi-kurser och kurser på grundläggande nivå höjs med 2% från och med 1 januari 2021.

Vårens nationella prov ställs in

Skolverket har beslutat att ställa in de nationella proven under våren 2021. Detta beslut omfattar bland annat grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Riktlinjer för inmatning i Nacka24

Nu är riktlinjerna för inmatning i Nacka24 , period 4 och 5 2021, publicerade.

Filmer på flera språk om covidtestning

Möter ni personer i ert jobb som skulle behöva information om coronaviruset på svenska eller andra språk? Folkhälsomyndigheten och Information Sverige har tagit fram filmer som ni kan använda er av.

Arbeta förebyggande inom vuxenutbildningen under covid-19 pandemin

Många upplever utmaningar i arbetet med att minimera smittspridningen och följa de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Skolverket ger konkreta exempel på hur du som utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och personal.

Ta del av Skolverkets stöd om betygssättning

Skolverket har samlat information som kan hjälpa att utvärdera elevernas kunskaper, sätta rätt betyg och kommunicera detta med elever.

Sidan uppdaterades: