Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter

Här hittar du som jobb- och utbildningsexpert nyheter inom arbets- och företagsenhetens verksamhet.

Förenklad betygsskala införs i tre skolformsdelar i komvux

Den 1 januari 2022 börjar en förenklad betygsskala att gälla inom komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux i svenska för invandrare (sfi).

Konsekvenser av fjärr- och distansundervisningen under covid-19-pandemin

Skolinspektionen har granskat vilka effekter fjärr- och distansundervisningen har haft på elevers lärande och mående under covid-19-pandemin.

Checkbelopp för sfi-kurser höjs

Från och med januari 2022 höjs checkbeloppen för sfi-kurser med 2 procent.

Studieavbrott i kommunal vuxenutbildning

Ta del av huvudmäns och rektorers arbete med att främja fullföljande av studier och motverka avbrott.

Reviderat reglemente för kundval

Kommunfullmäktige i Nacka kommun beslutade den 12 april 2021 att anta ett reviderat reglemente för kundval. Det reviderade reglementet började gälla från och med 1 augusti 2021 för Nackas samtliga kundval.

Ta chansen att rösta fram din favoritpedagog!

Fram till och med den 8 november har du möjlighet att lägga din röst på den kandidat som du tycker ska få pris som årets lärspridare, årets lärinnovatör eller årets lärteam inom kategorierna digitalisering och rörelse. Ta chansen att rösta fram din favoritpedagog!

Ny mötesserie - EdtestTalks

Den 12 oktober 2021 är du som utbildare välkommen att få en överblick över de digitala lärresurser som du kan testa gratis i höst.

Spridningskonferensen för projektet ”Hur når vi Sfx 2.0?” samt fira Sfx 20 år!

Stockholms stad bjuder in till en digital konferens den 8 november 2021.

Förändringar i sfi-proven från och med 1 januari 2022

En ny betygsskala och ny modell för sammanställning till provbetyg gör att gamla nationella prov inte kan användas efter den 31 december 2021.

Utmärkelsen Lära

Lära är ett nytt pris för att uppmärksamma och hylla inspirerande pedagoger som är anställda vid Nackas förskolor eller skolor. De nominerade kandidaterna utses av Nackabor. Ta chansen att rösta på din favoritpedagog!

Information om coronapandemin

Det är viktigt att arbeta för att förebygga smittspridning vid återgången till klassrum nu under hösten. På Skolverkets och Arbetsmiljöverkets hemsidor finns information om vad som gäller för bland annat den kommunala vuxenutbildningen under coronapandemin.

Hur rustar vi inför regleringen av yrket undersköterska?

Välkommen till en dialogkonferens den 7 oktober med fokus på regleringen av yrket undersköterska och regionala aktiviteter inom vård och omsorgsområdet!

Skolans kvalitetsarbete med fokus på eleverna

Skolverket bjuder in till en digital föreläsningsserie om skolans kvalitetsutveckling med fokus på eleven.

Prövningar komvux

Under perioden 1 september 2021 – 31 januari 2022 har Nacka vuxenutbildning inte möjlighet att ta emot några prövningar från elever som inte är Nackabor eller studerar via Nacka vuxenutbildning.

Arbeta förebyggande inom vuxenutbildningen under covid-19 pandemin

Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer hösten 2021. Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs.

Visar 15 av 195 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: