Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter

Här hittar du som jobb- och utbildningsexpert nyheter inom arbets- och företagsenhetens verksamhet.

Förbättrade insatser till Nackabor som står långt från arbetsmarknaden

Nu ska Nacka kommuns erbjudande till Nackabor som behöver ett utvecklat stöd för att ta sig ut på arbetsmarknaden öka. Det beslutade kommunfullmäktige i veckan i samband med mål- och budget för kommande år. Under 2024 kommer kommunen att kunna erbjuda ett bredare utbud av insatser för Nackabor som står långt från arbetsmarknaden genom införandet av tre nya kundval.

Digital konferens om skolan och AI

Den 31 oktober arrangerar Skolverket en heldagskonferens om AI. Seminariet vänder sig till pedagogisk personal och skolledare som arbetar i svenska skolväsendet.

Webbinarium om AI och Chattbottar den 21 september

AI och dess påverkan på skolan är ett aktuellt ämne. Skolverket har ett antal rekommendationer på området och erbjuder stöd på olika sätt till huvudmän, rektorer och lärare. Vad är chattbottar och hur påverkar de skolan? Vem behöver lära sig om chattbottar, och vilka risker finns?

Nya Jämföraren gör kundvalet ännu enklare för Nackaborna

Nu har Jämföraren, Nacka kommuns plattform för att jämföra olika anordnare, blivit ännu enklare att använda. Den nya Jämföraren fungerar utmärkt i mobilen och har en modern kartfunktion där kunden kan hitta anordnare i sitt närområde.

Att implementera ämnesbetyg

Här hittar du som är rektor råd och material för att leda och organisera implementeringen av ämnesbetyg. Sidan innehåller ett förslag på en implementeringsprocess i nio steg. Upplägget anpassar du sedan till din verksamhet.

Arbetslivsinriktad språkundervisning i sfi och sva inom komvux

Stockholms universitet erbjuder ovanstående distanskurs för dig som är lärare i svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva) inom komvux och vill utveckla din undervisning i muntlig och skriftlig kommunikation med tydlig koppling till arbetslivet.

Validering i praktiken – ny uppdragsutbildning

Under höstterminen 2023 erbjuder Skolverket uppdragsutbildningen Validering i praktiken vid Linköpings Universitet/Linnéuniversitetet. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom vuxenutbildningen och motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Workshopserie - Digital kompetens för yrkesämneslärare

Under våren 2023 kommer Linnéuniversitetet att erbjuda en workshopserie i digital kompetens för yrkesämneslärare på uppdrag från Skolverket.

Pedagogisk och teknisk support i skolväsendet

Vägledningen för support vänder sig till alla skolhuvudmän, och är uppbyggd som ett processtöd.

Lokala programråd och yrkesråd – forum för samverkan

Lokala programråd är forum för samverkan om yrkesutbildning och arbetsplatsförlagt lärande.

Aktivt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck inom komvux

Skolverket bjuder in till en digital konferens den 1 november med föreläsningar och presentation av Skolverkets stödmaterial.

Betyg

Ta del av information från Skolverket om vad som gäller för betyg och betygssättning i respektive skolform.

Inbjudan till utbildning i privatekonomi för sfi-lärare

Den 2 november anordnar Finansinspektionen, i samarbete med länsstyrelserna och Nationella nätverket för finansiell folkbildning, en halvdag om privatekonomi för dig som arbetar som sfi-lärare.

Inloggning Alvis – Nacka vuxenutbildning

Administratörer har fått inloggning till Alvis från Gotit. Övriga roller, exempelvis studie- och yrkesvägledare eller rektorer, kommer att få sin inloggning vid ett senare tillfälle.

Nya regler om kartläggning och validering inom komvux

Från 1 januari 2023 gäller nya regler för inledande kartläggning och validering inom komvux. Syftet är att validering i högre grad ska tillgodose behoven på arbetsmarknaden och hos individer.

Visar 15 av 231 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: