Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter

Här hittar du som jobb- och utbildningsexpert nyheter inom arbets- och företagsenhetens verksamhet.

Inbjudan till utbildning i privatekonomi för sfi-lärare

Den 2 november anordnar Finansinspektionen, i samarbete med länsstyrelserna och Nationella nätverket för finansiell folkbildning, en halvdag om privatekonomi för dig som arbetar som sfi-lärare.

Inloggning Alvis – Nacka vuxenutbildning

Administratörer har fått inloggning till Alvis från Gotit. Övriga roller, exempelvis studie- och yrkesvägledare eller rektorer, kommer att få sin inloggning vid ett senare tillfälle.

Nya regler om kartläggning och validering inom komvux

Från 1 januari 2023 gäller nya regler för inledande kartläggning och validering inom komvux. Syftet är att validering i högre grad ska tillgodose behoven på arbetsmarknaden och hos individer.

Information om betyg och betygssättning i respektive skolform

Det del av Skolverkets information om vad som gäller för betyg och betygssättning i respektive skolform.

Flexibla studieformer inom kommunal vuxenutbildning

Skolverket bjuder in till en kurs där du får möjlighet att utveckla dina kunskaper inom distansundervisning och nätbaserat lärande. Du har möjlighet att starta kursen när det passar dig.

Förändringar i process för fakturering och utbetalning

Från och med den 1 september 2022 byter arbets- och etableringsenheten verksamhetssystem till LifeCare vilket innebär en förändring i rutinen för utbetalning av ersättning till anordnare av arbetsmarknadsinsatser.

Nominera din favoritpedagog!

Har du en favoritpedagog eller lärteam på en förskola eller skola i Nacka som du tycker ska uppmärksammas och få utmärkelsen LÄRA 2022? Under hela september har du chansen att lämna in din nominering.

Nytt verksamhetssystem för ansökan till Nacka vuxenutbildning

Nacka kommun byter verksamhetssystem från Nacka24 till Alvis.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

På Skolverkets hemsida kan du som är lärare ta del av bedömningsstöd och kartläggningsmaterial i flera ämnen och kurser.

Vuxnas lärande och grundläggande färdigheter

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) Sverige, NVL-nätverket för grundläggande färdigheter och Skolverket bjuder in till webbinarium.

Information om nya riktlinjer för inmatning av utbud P1-P3, 2023

Nacka vuxenutbildning vill meddela att vi för närvarande avvaktar med nya riktlinjer för inmatning av utbud P1-P3, 2023. Anledningen är att vi är i processen av att byta verksamhetssystem till Alvis. Vi återkommer med mer information längre fram.

Att leda vuxenutbildning 7,5 hp

Är du rektor eller motsvarande i kommunal vuxenutbildning och har gått Rektorsprogrammet eller en tidigare statlig rektorsutbildning? Hösten 2022 startar Linköpings universitet en fortbildningsinsats för rektorer inom kommunal vuxenutbildning.

Nacka24 stängt för underhåll 30 mars

Onsdag 30 mars 2022 kommer systemet Nacka24 att vara helt avstängt för underhåll under cirka 8 timmar, från klockan 08:00 till klockan 16:00.

Kartlägg nyanlända vuxnas litteracitetserfarenheter på 20 olika språk

Nu kan du som undervisar i sfi eller svenska som andraspråk i komvux på grundläggande nivå kartlägga dina elevers litteracitetserfarenheter på 20 olika språk.

Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som innebär en ny princip för hur betyg ska sättas. Den nya principen ska leda till att betygen bättre speglar elevernas kunskaper. Ändringarna börjar gälla från den 1 juli 2022.

Visar 15 av 222 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: