Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Villkor om lärlingsutbildning

Skolverkets villkor om utformning av lärlingsutbildning (Lärlingsvux) ska följas, se Skolverkets riktlinjer om Lärlingsvux Statsbidrag för lärlingsvux och Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Utformning av lärlingsutbildning

Lärlingsutbildningen kan inledas med en orienteringskurs om 40 poäng. Se vidare om hur kurspaket för lärling skapas i ”Riktlinjer för inmatning av enstaka kurser och kurspaket” som gäller för perioden.

Orienteringskurs för studie- och yrkesval

Den nationella kurskod som används för introduktion till lärlingsutbildning i Nacka kommun är följande: KGYORI11A.

Utbildningskontrakt

Utbildningskontrakt 2024_Lärlingsutbildning inom Nackavux.pdf

Kontraktet ska undertecknas av anordnares rektor, representant för aktuell arbetsplats och eleven. Till kontraktet ska bifogas aktuell individuell studieplan (ISP) för eleven. Endast Nacka kommuns utbildningskontrakt godkänns.

Inom åtta veckor från elevens start på lärlingsutbildningen ska anordnare skicka in utbildningskontrakt och ISP till Nacka kommun. Om eleven byter arbetsplats under pågående utbildning ska nytt utbildningskontrakt inkomma senast fyra veckor efter elevens första dag på den nya arbetsplatsen.

Ersättning och fakturering

Ersättning för kurser

Ersättning för gymnasiala kurser som ingår i lärlingsutbildning utbetalas i ordinarie utbetalningar för utförd vuxenutbildning, månadsvis. Undantaget är orienteringskurser, dessa faktureras Nacka kommun, se vidare om ”Faktura och fakturaunderlag” nedan.

Ersättning till arbetsplats

Ersättning till arbetsplats får uppgå till maximalt 850 kronor per vecka vid heltid (full studietakt).

Ersättning för utbildning av handledare

Ersättning för handledarutbildning: upp till 3 500 kronor per utbildad handledare. Gäller endast om handledaren inte tidigare fått sådan utbildning via Nacka kommun.

Handledarutbildningen måste vara en av Skolverket godkända handledarutbildningar. Läs om godkända apl-handledarutbildningar på Skolverkets hemsida.

Faktura och fakturaunderlag

Fakturering ska göras kvartalsvis. Faktura ska vara Nacka kommun tillhanda senast en (1) månad efter varje avslutat kvartal.

  • Januari – mars månad faktureras senast 30 april.
  • April – juni månad faktureras senast 31 juli.
  • Juli – september månad faktureras senast 31 oktober.
  • Oktober – december månad faktureras senast 31 januari.

Kopia av faktura från aktuella arbetsplatser ska bifogas fakturan till Nacka kommun.

I fakturaunderlag anges namn och personnummer för handledare, vilken av Skolverket godkänd handledarutbildning som handledaren genomgått samt till vilken kostnad.

Fakturaadress

E-faktura för dig som är leverantör. Ange ansvar/referens 13200.

Fakturaunderlag som innehåller personuppgifter skickas per post direkt till Nacka vuxenutbildning på följande adress:

Nacka vuxenutbildning
Utbildningsenheten
131 81 Nacka

Sidan uppdaterades: