Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Checkbelopp

Här hittar du aktuella checkbelopp för 2024. För information om interkommunala ansökningar och ekonomi, se kommuninformation i högernavigeringen på sidan.

Verksamhet

Kronor per verksamhetspoäng

Grundläggande vuxenutbildning
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning 53,4
Orienteringskurser 46,8
Kurser på distans 40,4
Gymnasial vuxenutbildning
Allmänna gymnasiala kurser 48,1
Kurser inom barn och fritid 49,1
Kurser inom försäljning och service 49,1
Kurser inom vård och omsorg 49,1
Kurser inom hotell och turism 49,1
Kurser inom restaurang och livsmedel 65,5
Övriga yrkesinriktade kurser 73,6
Matematik, fysik, kemi och biologi 60,8
Naturkunskap 54,7
Orienteringskurser 45,9
Kurser på distans 39,6

Svenska för invandrare, sfi

Kronor per slutförd kurs

Kurs 1A 30 600
Kurs 1B 30 600
Kurs 1C 25 500
Kurs 1D 25 500
Kurs 2B 17 616
Kurs 2C 13 817
Kurs 2D 13 817
Kurs 3C 13 817
Kurs 3D 13 817
Kurs A distans 15 409
Kurs B distans 12 161
Kurs C distans 9 540
Kurs D distans 9 540

Sidan uppdaterades: