Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Checkbelopp

Här hittar du aktuella checkbelopp för 2023 samt interkommunal prislista.

Verksamhet

Kronor per verksamhetspoäng

Grundläggande vuxenutbildning
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning 52,4
Orienteringskurser 45,9
Kurser på distans 39,6
Gymnasial vuxenutbildning
Allmänna gymnasiala kurser 47,2
Kurser inom barn och fritid 48,1
Kurser inom försäljning och service 48,1
Kurser inom vård och omsorg 48,1
Kurser inom hotell och turism 48,1
Kurser inom restaurang och livsmedel 64,2
Övriga yrkesinriktade kurser 72,7
Matematik, fysik, kemi och biologi 59,6
Naturkunskap 53,6
Orienteringskurser 45,0
Kurser på distans 38,8

Svenska för invandrare

Kronor per slutförd kurs

Kurs 1A 30 000
Kurs 1B 30 000
Kurs 1C 25 000
Kurs 1D 25 000
Kurs 2B 17 271
Kurs 2C 13 546
Kurs 2D 13 546
Kurs 3C 13 546
Kurs 3D 13 546
Kurs A distans 15 107
Kurs B distans 11 923
Kurs C distans 9 353
Kurs D distans 9 353

Interkommunal prislista

Interkommunal prislista för grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning samt svenska för invandrare. Nacka vuxenutbildning skickar fakturor samt faktureringsunderlag till den fakturaadress som uppges på det inkomna yttrandet från elevens hemkommun. Priserna nedan inkluderar en administrativ avgift på 15 procent.

Obs! Notera att yrkesförarutbildningar med start från och med år 2022 har en annan ersättning och pris i enlighet med gällande statsbidrag och en administrativ avgift på 15 procent.

  • Yrkesförare persontransport (500 poäng) 69 000 kronor per plats.
  • Yrkesförare godstransport 1 (600 poäng) 79 350 kronor per plats.
  • Yrkesförare godstransport 2 (800 poäng) 109 250 kronor per plats.

Nacka vuxenutbildning tar endast emot ansökningshandlingar och yttranden på Nacka kommuns underlag där alla sidor av ansökan bifogas.

Yttrandet ska:

  • vara komplett ifylld inklusive fakturaadress och kommunstämpel,
  • inkomma via post, adress framgår på sökandes ansökan,
  • vara Nacka vuxenutbildning tillhanda senast sista ansökningsdag.

Gällande sfi-anmälan och avsedd yttrandeblankett - se inforutan "Sfi-anmälan" på startsidan för ansökan.

Verksamhet

Grundläggande vuxenutbildning

Belopp per verksamhetspoäng

Kurser inom grundläggande vuxenutbildning 60,3
Orienteringskurser 52,8
Kurser på distans 45,5

Gymnasial vuxenutbildning

Allmänna gymnasiala kurser 54,3
Kurser inom barn och fritid 55,3
Kurser inom försäljning och service 55,3
Kurser inom vård och omsorg 55,3
Kurser inom hotell och turism 55,3
Kurser inom restaurang och livsmedel 73,8
Övriga yrkesinriktade kurser 83,6
Matematik, fysik, kemi och biologi 68,5
Naturskunskap 61,6
Orienteringskurser 51,8
Kurser på distans 44,6

Svenskundervisning för invandrare

Pris per kurs

Kurs 1A 34 500
Kurs 1B 34 500
Kurs 1C 28 750
Kurs 1D 28 750
Kurs 2B 19 861
Kurs 2C 15 578
Kurs 2D 15 578
Kurs 3C 15 578
Kurs 3D 15 578
Kurs A distans 17 373
Kurs B distans 13 712
Kurs C distans 10 756
Kurs distans 10 756

Sidan uppdaterades: