Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Checkbelopp

Här hittar du checkbelopp för respektive verksamhet samt ersättningsrutiner efter slutförd tjänst.

Verksamhet

Kronor per verksamhetspoäng

Grundläggande vuxenutbildning
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning 52,4
Orienteringskurser 45,9
Kurser på distans 39,6
Gymnasial vuxenutbildning
Allmänna gymnasiala kurser 47,2
Kurser inom barn- och fritidsprogrammet 48,1
Kurser inom handelsprogrammet 48,1
Kurser inom vård- omsorgsprogrammet 48,1
Kurser inom administrationsprogrammet 48,1
Kurser inom hotell- och turismprogrammet 48,1
Matematik, fysik, kemi och biologi 59,6
Kurser inom restaurang- och livsmedelsprogrammet 64,2
Naturkunskap 53,6
Orienteringskurser 45,0
Övriga yrkesinriktade kurser 72,7
Kurser på distans 38,8

Svenska för invandrare

Kronor per slutförd kurs

Kurs A 21 450,6
Kurs A distans 14 810,4
Kurs B 16 932,0
Kurs B distans 11 689,2
Kurs C och D 13 280,4
Kurs C och D distans 9 169,8

Interkommunal prislista

Interkommunal prislista för grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning samt svenska för invandrare. Nacka vuxenutbildning skickar fakturor samt faktureringsunderlag till respektive kommuns vuxenutbildning. Priserna nedan inkluderar en administrativ avgift på 15 procent.

Verksamhet

Pris per poäng

Grundläggande vuxenutbildning
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning 60,3
Orienteringskurser 52,8
Kurser på distans 45,5
Gymnasial vuxenutbildning
Allmänna gymnasiala kurser 54,3
Kurser inom barn- och fritidsprogrammet 55,3
Kurser inom handelsprogrammet 55,3
Kurser inom vård- och omsorgsprogrammet 55,3
Kurser inom administrationsprogrammet 55,3
Kurser inom hotell- och turismprogrammet 55,3
Matematik, fysik, kemi och biologi 68,5
Kurser inom restaurang- och livsmedelsprogrammet 73,8
Naturkunskap 61,7
Övriga yrkesinriktade kurser 83,6
Orienteringskurs 51,8
Kurser på distans 44,6

Svenskundervisning för invandrare

Pris per kurs
Kurs A  24 668,2
Kurs A distans 17 032,0
Kurs B 19 471,8
Kurs B distans 13 442,6
Kurs C och D 15 272,5
Kurs C och D distans 10 545,3

Sidan uppdaterades: