Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Auktorisationsvillkor och ansökan

Du som är anordnare av vuxenutbildning i Nacka har möjlighet att bli auktoriserad av Nacka kommun. Det innebär att eleverna, genom kundval, kan välja dig som anordnare av vuxenutbildning.

Villkor

Alla anordnare inom Nacka kommuns kundvalssystem för vuxenutbildning ska uppfylla vissa villkor för att bli godkända.

Auktorisationsvillkor som gäller från och med den 1 september 2019 finns här.

Ansökan

Innan du ansöker ska du ta kontakt med Jen Holmberg, skolchef och rektor Nacka vuxenutbildning. Detta för en dialog om vad uppdraget som anordnare i Nacka innebär.

Om ni kommer överens om att fortsätta med ansökan ska ni skicka in:

  • Registreringsbevis från Bolagsverket
  • Av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten besvarad blankett ”Begäran om upplysning vid upphandling SKV 4820” högst tre månader gammal
  • F-skattsedel
  • Aktuellt utdrag från UC eller motsvarande register, eller om verksamheten är nystartad på annat sätt visa att den har ekonomisk kapacitet för uppdraget
  • Förteckning över tre olika referenser (Word-dokument, 46 kB) inte äldre än tre år med uppgift om namn, befattning, telefonnummer och e-postadress
  • Kopia på ansvarsförsäkring sänds in senast vid start av verksamheten
  • Kopia på verksamhetschefens akademiska utbildning.

Handlingarna skickas digitalt via Säkra meddelanden. Kontakta Nina Bäckström, kvalitetsutvecklare, för vidare instruktion. Alternativt skickas handlingarna med post till:

Nacka kommun
Arbets- och företagsenheten
Nina Bäckström
131 81 Nacka

När ansökan är godkänd behöver du också:

Sidan uppdaterades: