Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Auktorisationsvillkor och ansökan

Du som är anordnare av vuxenutbildning i Nacka har möjlighet att bli auktoriserad av Nacka kommun. Det innebär att eleverna, genom kundval, kan välja dig som anordnare av vuxenutbildning.

Villkor

Alla anordnare inom Nacka kommuns kundvalssystem för vuxenutbildning ska uppfylla vissa villkor för att bli godkända.

Här hittar du specifika auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning. (PDF-dokument, 311 kB)

Ansökan

Innan ni ansöker ska ni ta kontakt med Jen Holmberg, skolchef och rektor Nacka vuxenutbildning. Detta för en dialog om vad uppdraget som anordnare i Nacka innebär.

Om ni kommer överens om att fortsätta med ansökan ska ni skicka in:

 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten besvarad blankett ”Begäran om upplysning vid upphandling SKV 4820” högst tre månader gammal
 • F-skattsedel
 • Aktuellt utdrag från UC eller motsvarande register, eller om verksamheten är nystartad på annat sätt visa att den har ekonomisk kapacitet för uppdraget
 • Förteckning över tre olika referenser (Word-dokument, 47 kB) inte äldre än ett år med uppgift om namn, befattning, telefonnummer och e-postadress. Fler referenser kan efterfrågas vid behov.
 • Kopia på ansvarsförsäkring
 • Kopia på beslut om betygsrätt från Skolinspektionen
 • Kopia på rektors pågående eller avslutad statlig rektorsutbildning
 • Kopia på studie- och yrkesvägledares examensbevis

För frågor om handlingarna samt hur ansökan går till kontakta vuxenutbildningen@nacka.se.

När ansökan är godkänd behöver ni också:

 • Delta i Nackas utbildningar i aktuellt verksamhetssystem (Alvis) och uppföljningsverktyg (Stratsys).

Sidan uppdaterades: