Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Auktorisationsvillkor och ansökan

Du som är anordnare av vuxenutbildning i Nacka har möjlighet att bli auktoriserad av Nacka kommun. Det innebär att eleverna, genom kundval, kan välja dig som anordnare av vuxenutbildning.

Villkor

Alla anordnare inom Nacka kommuns kundvalssystem för vuxenutbildning ska uppfylla vissa villkor för att bli godkända.

Här hittar du specifika auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning. (PDF-dokument, 300 kB)

Ansökan

Innan ni ansöker ska ni ta kontakt med Jen Holmberg, skolchef och rektor Nacka vuxenutbildning. Detta för en dialog om vad uppdraget som anordnare i Nacka innebär.

Ansökan görs i Nacka kommuns e-tjänst. I e-tjänsten listas de dokument som behöver bifogas. Ansökan om auktorisation vuxenutbildning

För frågor om dokumenten kontakta vuxenutbildningen@nacka.se.

När ansökan är godkänd behöver ni också:

  • Delta i Nackas utbildningar i aktuellt verksamhetssystem (Alvis) och uppföljningsverktyg (Stratsys).

Sidan uppdaterades: