Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Kommunfullmäktige har fastställt Kulturnämndens budgetram för 2021 till 141,0 miljoner kronor, vilket är en minskning med 1,7 miljon kronor jämfört med år 2020. Minskningen beror bland annat på beslut om halverad kulturpeng och en minskning av antalet checkar per person från 4 till 3 inom kundval kulturskola.

Verksamhet, tkr Nettobudget 2020 Nettobudget 2021 Förändring, tkr Förändring %
Kulturskoleverksamhet 43 250 41 250 -2 000 -5%
Biblioteksverksamhet 45 514 44 169 -1 345 -3%
Övrig kulturverksamhet 44 124 46 762 2 638 6%
Nämnd- och huvudmannaverksamhet 9 791 8 792 -999 -10%
142 679 140 973 -1 706 -1%

Sidan uppdaterades: