Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verksamhet, tkr Nettobudget 2020 Nettobudget 2021 Förändring, tkr Förändring %
Kulturskoleverksamhet 43 250 41 250 -2 000 -5%
Biblioteksverksamhet 45 514 44 169 -1 345 -3%
Övrig kulturverksamhet 44 124 46 762 2 638 6%
Nämnd- och huvudmannaverksamhet 9 791 8 792 -999 -10%
142 679 140 973 -1 706 -1%

Sidan uppdaterades: