Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktige har fastställt Kulturnämndens budgetram för 2020 till 142, 68 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1, 809 miljon kronor jämfört med år 2019.

Verksamhet, tkr Nettobudget 2019 Nettobudget 2020 Förändring, tkr Förändring %
Kulturskolverksamhet 40 437 40 250 -187 -0,5%
Biblioteksverksamhet 44 584 45 514 930 2,1%
Övrig kulturverksamhet 45 977 47 124 1 147 2,5%
Nämnd- och huvudmannafrågor 9 872 9 791 -81 -0,8%
140 870 142 679 1 809 1,3%

Sidan uppdaterades: