Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktige har fastställt Kulturnämndens budgetram för år 2023 till 150,2 miljoner kronor, vilket är en ökning med 8,2 miljoner kronor jämfört med år 2022. Utökningen beror bland annat på höjda checkar inom kundval kulturskola, höjda hyreskostnader och ett särskilt hyresbidrag riktat till Boo Folkets Hus.

Verksamhet, mnkr Nettobudget 2022 Nettobudget 2023 Förändring, mnkr Förändring %
Kulturskoleverksamhet 42,6 43,6 1,0 2%
Biblioteksverksamhet 44,4 46,7 2,3 5%
Övrig kulturverksamhet 45,9 50,6 4,7 10%
Nämnd- och huvudmannaverksamhet 9,2 9,4 0,2 2%
142,0 150,2 8,2 6%

Sidan uppdaterades: