Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förstärkt evenemangsstöd till och med mars 2022

Stödet innebär att staten står för delar av arrangörens ekonomiska risk.

Stödet gäller evenemang som planeras att genomföras under perioden januari-mars 2022 men som inte kan genomföras eller måste begränsas i väsentlig utsträckning till följd av restriktionerna. Evenemangsstödet är ett komplement till andra krisstöd.

Läs mer

Om evenemangsstödet

Samlad information för företagare
På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

Sidan uppdaterades: