Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Viktig information till dig som gör långtidsbokningar i våra kulturlokaler

Kulturnämnden har fattat beslut om en ny prioriteringsordning för dig som gör termins- eller långtidsbokningar i kommunens kulturlokaler. Dessutom har kulturnämnden beslutat om ett sista datum för att skicka in sitt bokningsönskemål. När det gäller läsåret 22/23 är slutdatumet den 31 mars.

De verksamheter som kommer att prioriteras är:

  • Verksamheter som anknyter till lokalens specifika förutsättning för aktiviteter, till exempel prioriteras danskurser till specialanpassade lokaler för dans,
  • verksamheter för funktionsvarierade,
  • ökade möjligheter för att verksamheter för yngre barn får företräde till tidiga tider på dagen.


Syftet med den nya prioriteringsordningen är att Nacka kommun ska kunna erbjuda ett brett och varierat kulturutbud för Nackabor med särskilt fokus på barn och unga. Med de nya riktlinjerna kan dessutom kulturlokalernas nyttjas på ett mer effektivt sätt.

De aktuella kulturlokalerna är Boo Folkets hus, Dieselverkstaden, Fisksätra Folkets hus, Älta kulturknut och Nacka aula.

Varje aktör gör sin egen lokalbokning direkt hos respektive kulturhus. Nacka kommun är huvudman och fastställer taxor och principer för uthyrning. Sista dagen att skicka in sitt bokningsönskemål för läsåret 22/23 är den 31 mars. Från och med 30 april kan lokaler bokas i mån av plats.

Här finns mer information om kommunens kulturlokaler Hyra kulturlokaler | Nacka kommun

Sidan uppdaterades: