Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter för dig som är eller vill bli jobb- och utbildningsexpert i Nacka kommun

Riktlinjer för inmatning av sfi-kurser, period 4 och 5 2020

Nu finns riktlinjer för inmatning av SFI-kurser period 4 och 5 2020.

Delta i Skolverkets digitala konferenser om APL

Du som arbetar med eller organiserar arbetsplatsförlagt lärande kan under hösten delta i flera tillfällen för vidareutveckling av apl.

Digitala verktyg och andraspråksutveckling hos vuxna

Vad är värdet av att använda digitala verktyg i sfi- och sva-undervisningen? Digital kompetens har betydelse både som stöd för skriftspråksutvecklingen och i elevernas vardags- och arbetsliv.