Hoppa till innehåll

Nyheter för dig som är eller vill bli jobb- och utbildningsexpert i Nacka kommun

Digitalt stöd för svenskainlärning på distans

Malmö stad har tagit fram Hej Svenska, ett digitalt stöd för träning i svenska som andraspråk på sfi-nivå. Det är gratis och kan användas av alla, oavsett studiebakgrund eller datorvana.

Universitets- och högskolerådets föreläsning 10 mars 2020

Ta del av presentationen från föreläsningen som UHR hade i Nacka stadshus för studie- och yrkesvägledare.

Skola hemma

Skola hemma är ett stöd för skolor att hantera konsekvenserna av Coronapandemin. Webbsidan upprätthålls av RISE på uppdrag av Skolverket i samverkan med SKR, Swedish Edtech Industry och UR.

Aktivitetskalender

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.