Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Erik Wallén Widell

Erik Wallén Widell, Erik Hedberg och Jimmy Karlsson på Nordic Surface Sweden är de senaste som fick den ärofyllda utmärkelsen Årets Företagare i Nacka. Deras affärsidé är att skapa innovativa lekplatser och att därmed utveckla den egna branschen. Deras ambition är att platserna ska utformas för att locka fler än små barn.

Vi har träffat företagets VD, Erik Walén Widell, som gillar att arbeta med en produkt som är ämnad att skapa glädje. Företaget har mellan 20 och 30 anställda, beroende på säsong, och har sitt kontor i Saltsjö-Boo.

Unikt med Nacka

Vad anser du är unikt med Nacka som kan utvecklas vidare?

Det är påtagligt i Nacka hur natur, stadskärna, skärgård och ett tätt företagsklimat kombineras och ger ett stort mervärde. Man kan leva, bo och jobba inom ett rimligt geografiskt område. Det finns bra boendemiljöer som svarar mot livets alla olika behov.

Dröm om Nacka

Har du någon dröm om Nacka som plats att bo, leva och verka på?

Jag vill att komunen fortsätter att växa med både bostäder och företag. Det är viktigt att det skapas bra ytor för företagande som inte behöver vara allt för hårt nischade. Med det menar jag att olika typer av företag behöver varandra och mår bra av att ligga nära varandra.

Företagskluster handlar mer om olika roller och kompetens än att alla företag i ett område gör liknande saker. Det är också viktigt att planera framåt så att företag kan växa där de finns, istället för att behöva flytta. Men även att forsätta satsa på funktionell infrastruktur. Desto bättre den är, desto lättare blir det att kombinera staden med landet i människors liv.

Hinder idag och framåt

Vilka hinder ser du för att uppnå ditt Nacka?

Det finns alltid en risk att planering blir för kortsiktig och att inte alla viktiga delar följer med i utvecklingen. Det handlar om att ställa rätt krav från början, vara tydlig med vad man vill uppnå och att dimensionera ytor, infrastruktur och service därefter. Alla länkar i kedjan behöver ha rätt dimension. Vision och handling måste samspela så att framtiden blir det vi aktivt styr mot.

Förändras i Nacka

Vad behöver förändras i Nacka för att platsen ska utvecklas?

Nacka har en hög förändringstakt, det är bra. De olika delarna behöver utvecklas i takt med varandra. Nacka behöver mer kollektivtrafik för att kunna bli ett starkare nav för utveckling. Det finns mycket utrymme att växa och många outnyttjade ytor, inte minst i de lokala centrumen. Vi arbetar med utemiljön och ser att den kan utvecklas mycket och därmed bidra till Nackas attraktionskraft.

Inspireras av

Finns det någon plats i Sverige eller världen som Nacka kan inspireras av?

I Portugal får jag en känsla av samhörighet, välkomnande och öppenhet. Det känns som att människor har intresse för varandra. Jag tror mycket på att skapa offentliga utemiljöer som är inspirerande och som underlättar mötet mellan människor. Det handlar om lek, sport, hälsa, kultur och skönhetsvärden. I Sverige är vi lite fyrkantiga. Vi skapar gemensamma ytor som parker och torg, men det finns så mycket mer dem kan utvecklas till.

Sidan uppdaterades: