Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Jonas Hård

Jonas är rektor på Nordic International School som ligger i Nacka. Skolan är helt nystartad (augusti 2023) och vänder sig till elever från fyran till årskurs nio. Den internationella profilen syns inte minst genom att halva undervisningen sker på engelska. Lite ovanligt är också att eleverna har skoluniform. Jonas har arbetat som rektor i olika skolor, såväl kommunala som fristående, sedan 2015.

Unikt med Nacka

Vad anser du är unikt med Nacka som kan utvecklas vidare?

Nacka är en väldigt företagsvänlig kommun där kommunen känns välkomnande. Det är viktigt att vidmakthålla och utveckla. Kommunen är också väldigt tävlingsinriktad. Alla strävar mot att bli bäst, oavsett om det handlar om skolor eller annan verksamhet. Det innebär att konkurrensen är hård.

Dröm om Nacka

Har du någon dröm om Nacka som plats att bo, leva och verka på?

Engagemanget i Nacka kring idrott och hälsa är mycket stort. Det är bra men det innebär också att det kan vara svårt att få tider i idrottshallar eller plats i en del idrottsklubbar. Jag önskar att utbudet på ett bättre sätt motsvarade efterfrågan. En annan dröm är en fin villa i Nacka Strand som jag har råd med.

Hinder idag och framåt

Vilka hinder ser du för att uppnå ditt Nacka?

Jag bor inte i Nacka men kombinationen av puls och natur och det stora utbudet av aktiviteter lockar. Jag skulle absolut kunna flytta till Nacka. Nackdelen är att kostnaden för hus i Nacka är väldigt hög. Det är svårt att hitta ett boende för ett rimligt pris.

Förändras i Nacka

Vad behöver förändras i Nacka för att platsen ska utvecklas?

Det behövs mer framförhållning i stadsbyggnadsfrågorna när det gäller bostadsbyggande, offentlig service och infrastruktur. De olika delarna måste gå i takt. Idag är det byggkaos där människor ska leva.

Inspireras av

Finns det någon plats i Sverige eller världen som Nacka kan inspireras av?

Jag tycker att Milano är något att eftersträva med små mysiga butiker, lokala produkter och senaste modet. Milano känns tryggt, varmt och med en härlig puls.

Sidan uppdaterades: