Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stoppställe 5 i Finnboda

Bildtext: Den monumentala byggnaden Danvikshem med magnifikt läge över Stockholms hamninlopp uppfördes åren 1912–1915. Foto: Karl Gabor, 2002. Stoppställe 5 på den kulturhistoriska vandringen i Finnboda. Här stannar vi på ängen vid strandpromenaden nedanför Danvikshem.

Klicka här för att komma till platsen i Google maps.

Bebyggelse på Finnbodaberget

I sluttningen ned mot ängen låg torpet Finnboda, som så småningom fick en gårdsliknande bebyggelse. Huvudbyggnaden hade en liten hamn för gårdens båtar. På berget ligger tre trävillor, de enda som är kvar av bebyggelsen som uppfördes av varvet mellan 1882–1918. Husen var tjänstemannabostäder för bland annat ingenjörer och förmän. Huset med glasveranda är från 1886, det mellersta från 1890 och det närmast varvet, från 1920. Även varvschefen hade sin bostad i en av villorna.

Danvikshem

Gustav Vasa befallde år 1551 att Hospitalet (barmhärtighetsinrättning för fattiga och sjuka) skulle flyttas från Gråmunkeholmen (Riddarholmen) till Danviken på grund av att stanken från avträde och sopor, som kastades i Riddarfjärden, störde befolkningen i staden. Samtidigt donerade kungen fastigheter till hospitalets underhåll. Han hade då skapat den första statligt bildade stiftelsen, som kom att kallas Danviks hospital efter platsen dit den flyttades. Den är idag Sveriges äldsta ännu aktiva stiftelse.

Bildtext: Inledning till Gustav Vasas brev från den 21 februari 1551 gällande flyttning av Stockholms hospital till området Danviken. Nacka lokalhistoriska arkiv. På gammal svenska så står det:

Wår gunst tilförende etc. Effter thet, Axell Nielsson och Erick Håkonsson, atth en mechtig ondh stanck kommer udi hele stadhen ther i Stocholm aff thet septtall, ther ligger opå Gråmunckeholm tesliges thet vatn, som löper the rum kringh och the siuke waske sigh och theres beflexkade kläder udi dragz utåff strömen umkringh slottidt och hele stadhen. Therföre wele wij edelingen haffe same spettall till Danewikjken medh thet förste och haffe förthensuldh nu latedh förstrekie förminderne udhi för:ne spettall fyrehundrede marck örtuger (Hwilcke wij eder nu tilhonde skicke till att begynne same spettalls bygbubgg medt.

I början på 1600-talet var Danviks hospital den enda institutionen i Stockholmstrakten, som tog hand om de fattigaste bland de fattiga. Byggnaderna på området var i slutet av 1800-talet mycket slitna och stiftelsen beslutade att bygga ett nytt ålderdomshem på platsen. Byggnaden ritades av arkitekten Aron Johansson och var mycket modern efter dåtidens standard – WC, varmvatten, elektricitet, hissar, centralvärme, matsalar. Folk blev avundsjuka och tidningarna skrev om lyx och överdåd! Danvikshem är idag äldreboende och vårdhem.

Klicka här för att gå vidare till stoppställe 6.

Klicka här för att gå tillbaka till stoppställe 4.

Sidan uppdaterades: