Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Parkering

Att hitta p-plats i närheten av seniorcenter Ektorp är tyvärr ett problem för många av våra kunder och besökare, här finns information från kommunens trafikenhet om läget.

Vi har tidigare fått in synpunkter där medborgare har problem att finna parkeringsplats i direkt anslutning till seniorboendet. För att öka framkomligheten/tillgängligheten har vi infört servicedag på båda sidor, dock olika dagar. Efter att servicedag infördes har det skett en enorm förbättring gällande tillgänglighet till parkeringsplatser.

Dock verkar det som att man oftast besöker seniorboendet tisdagar och torsdagar vilket gör att parkeringsplatserna direkt utanför seniorboende är färre då det är servicedag dessa dagar. För att parkera dessa dagar, rekommenderas det att man parkerar på Tallmovägen eller Edinsvägen.

Det kommer inte att ske några ytterlgiare förändringar på adressen i dagsläget.

För medborgare som vill komma i kontakt med mig gällande parkeringsfrågor så är enklaste sättet att använda denna länk: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/parkering/ och göra en felanmälan.

Med vänlig hälsning,

Camilla Gunneby, trafikenheten Nacka kommun

Sidan uppdaterades: