Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Till anhöriga och personal som vistats utomlands

Information från Familjeläkarna om det nya coronaviruset

De allra flesta som bor på ett särskilt boende är äldre, sköra och är känsligare för infektioner än allmänheten. Det är mycket viktigt att vi tillsammans undviker att föra in smittor på särskilda boenden. Detta gäller såväl säsongsinfluensan som andra infektionssjukdomar, exempelvis det nya coronaviruset Covid-19. Vid tecken på luftvägsinfektion eller andra smittsamma sjukdomar så skall man inte arbeta på eller besöka ett särskilt boende, eftersom smittspridning med dessa typer av luftvägsinfektioner kan vara livshotande för våra boende.

Om du har rest i områden där smittspridning av Covid-19 pågår så är det ytterst viktigt att du vid minsta besvär av feber, hosta eller andnöd håller dig hemma och kontaktar sjukvården för rådgivning. Symptom kan komma mycket snabbt och det kan dröja upp till två veckor från det att man utsatts för smittan till dess att man insjuknar.

Sidan uppdaterades: