Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fortsatt besöksförbud på Nacka seniorcenter med anledning av Covid - 19

För oss är våra boendes hälsa och trygghet alltid högst prioriterad. Därför vill vi påminna om att besöksförbudet på särskilda boenden för äldre fortfarande gäller.

För att vi ska skydda våra äldre och varandra är det viktigt att alla hjälps åt och tar ansvar. Alla besökare till våra seniorcenter måste därför kontakta verksamheten för att få tillstånd innan besök kan genomföras. Detta för att vi på ett så säkert sätt skall kunna genomföra besöken. Detta gäller även för besök utomhus. Helgbesök måste anmälas under ordinarie arbetstid på vardagar.

Besöken ska ske utomhus. Besökare måste då använda visir och hålla 2 meters avstånd från boende och personal. Det är av största vikt att denna regel följs under hela besöket.

Närstående som har särskilda behov att komma in och besöka sin anhörig får endast göra detta efter godkännande och tidsbokning. Den besökande måste använda visir, sprita händerna samt hålla 2 meters avstånd.

Alla regler och rutiner gäller även om för de som haft en infektion av Covid-19 och har antikroppar.

Vi inom Nacka seniorcenter är oerhört angelägna om att inte föra in smitta på våra äldreboenden. Vi ber därför med största ödmjukhet att ni närstående följer våra regler kring besök. Dessa regler är för era anhörigas bästa och för att skydda dem från smitta.

För att förtydliga baseras våra rutiner på att det är regeringen som har infört ett nationellt besöksförbud på landets äldreboenden.

Personer som vistas i våra lokaler utan tillstånd kan göra sig skyldiga till olaga intrång, vilket polisanmäls.

Följande telefonnummer ska ringas för tidbokning/ anmälan av besök:

Boende i A-huset: 08- 718 79 86 eller 08- 718 79 66

Boende i B- & D- husen: 08-718 79 17, 08-718 95 16 eller 08-718 77 17

Boende i C- huset: 08-718 79 46 eller 08-718 79 48

Sidan uppdaterades: