Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Rekommendationer vid besök

Från den 1 oktober är besöksförbudet på äldreboenden hävt och vi är glada över att kunna öppna upp för besök igen. För att värna om våra äldre och hålla smittan borta, ber vi dig följa våra rekommendationer så att besöken kan göras på ett ansvarsfullt sätt.
 • Känner du minsta symtom på sjukdom gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma och du bör då avstå från att besöka oss.
 • Var noga med att tvätta och sprita händerna. En god handhygien inför, under och efter ditt besök är mycket viktigt för att undvika smittspridning.
 • Ring och meddela oss när du planerar att komma. Då har vi möjlighet att undvika att alltför många kommer samtidigt. Du ringer till respektive våning eller administration, se telefonlista.
 • Kom inte för många vid ett besök då det gör det svårare att hålla avstånd. Fler än två besökare per tillfälle rekommenderas inte.
 • För att undvika trängsel med andra boende och deras besökare, ber vi er att inte mötas i allmänna utrymmen. Vi ser helst att besöket sker i det egna boendet eller utomhus.
 • Håll avstånd till andra boende och respektera att det finns de som är mycket oroliga för att bli smittade av besökare.
 • Använd den skyddsutrustning som vi tillhandahåller.
 • Dela inte föremål mellan varandra då det kan riskera att överföra smitta.
 • Håll dig uppdaterad på eventuell lokal information från verksamheten. Vi informerar på vår hemsida och genom utskick per brev*. I händelse av att smitta uppstår kommer vi att informera om de åtgärder som då bedöms nödvändiga för att snabbt stoppa smittspridning. Samverkan sker då med Smittskydd Stockholm.

*Fråga Jessica Svanholm om du är osäker på var du hittar informationen.

Vi önskar dig ett trevligt besök och tackar för din hjälp – tillsammans undviker vi att få in smitta på boendet!

Jessica Svanholm, verksamhetschef Nacka seniorcenter Talliden
Kontakt: jessica.svanholm@nacka.se
telefon: 08-7189233

Sidan uppdaterades: