Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Varje år genomför Socialstyrelsen en undersökning kring kundernas uppfattning om kvaliteten på äldreboendet. Här kommenterar ledningen seniorcenter Tallidens resultat.

De fem frågor där andelen positiva svar är högst, just här på Talliden, är följande (inom parentes anges andel av de svarande som avgivit ett positivt svar):

 • Får bra bemötande från personalen (94%)
 • Tycker att maten smakar bra (93%)
 • Känner förtroende för personalen (93%)
 • Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål (92%)
 • Är sammantaget nöjd med äldreboendet (87%)

Vi är glada över att våra kunder är så nöjda med bemötandet och att de känner förtroende för personalen. Det ger oss en stadig och trygg grund att jobba på även när vi möter utmaningar av olika slag.

De fem frågor där andelen positiva svar är lägst, just här på Talliden, är följande:

 • Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar (30%)
 • Besväras inte av ensamhet (50%)
 • Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet (54%)
 • Har lätt att få träffa läkare vid behov (57%)
 • Kan påverka vid vilka tider man får hjälp (58%)

Talliden har förbättrat resultatet sedan förra årets undersökning, men kring dessa frågor har vi en del kvar att jobba på. En av flera anledningar till de låga poängen kring ensamhet, aktiviteter och information kan vara pandemin som tvingat oss att ta snabba beslut och göra förändringar vi inte varit vana vid. Under kommande år kommer vi att fokusera mycket på de områden som fick lägst poäng i undersökningen och en del insatser är redan igång. Vi har bl.a. börjat arbeta mer fördjupat med kontaktmannaskap och teammöten samt aktiviteter på helgerna utifrån ett speciellt ansvarsschema som finns på varje enhet.

Om du som boende eller närstående har några frågor kring undersökningen är du välkommen att kontakta verksamheten.

Jessica Svanholm, verksamhetschef

Sidan uppdaterades: