Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sammanslagning, samverkan och nysatsning

Omsorgstagare och företrädare är generellt sett mycket nöjda med den kommunala dagliga verksamheten. I det pågående utvecklingsarbetet är målet att bli ännu bättre!

Omvärldsanalys

Under 2016 har verksamheten gjort en fördjupad omvärldsanalys för att få in röster om hur brukare, företrädare, LSS-handläggare, medarbetare, intresseorganisationer och särskolan upplever den dagliga verksamheten, vilka förväntningar man har och önskemål om förändringar.

Vi kan se att

• Omsorgstagare och företrädare är generellt mycket nöjda med den kommunala dagliga verksamheten

• Nuvarande omsorgstagare med stora stödbehov uppskattar det breda utbudet och det pedagogiska innehållet

• Det finns behov av ökad samverkan mellan befintliga enheter för att utveckla innehållet och kvaliteten i verksamheten liksom samordna nyttjandet av personal och lokaler

• Det finns ett behov av att finna nya forum för att samverka och kommunicera med nuvarande och nya brukare samt deras företrädare och intresseorganisationer

• Myndigheten ser ett behov av ny verksamhet riktad till målgruppen unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Åtgärder 2017

För att skapa ett mer attraktivt utbud för kunderna kommer vi under 2017 att utveckla följande tre områden inom daglig verksamhet

• Enheterna Knarrnäs/Kärrtorpet och EKO Kultur slås samman organisatoriskt. Befintliga och nya aktiviteter såsom natur/trädgårds- och djurskötsel, kultur/musik, kultur/skapande och hälsoträdgård kan kombineras i en skräddarsydd insats där brukaren i större utsträckning kan välja olika aktiviteter. Det nya namnet föreslås bli Natur och Kultur daglig verksamhet

• Enheterna SKAPA, Björknäs och Eken som vänder sig till personer med omfattande omvårdnadsbehov kommer att utveckla en mer omfattande samverkan som gynnar kvaliteten och breddar innehållet i verksamheten efter brukarnas behov

• Vi kommer att utveckla individuellt arbetsinriktade insatser och erbjuda praktikplatser i kommunens verksamheter som ett led i ökat samhällsdeltagande, sysselsättning och arbete.

I dagarna har dessa frågor behandlats i Kommunstyrelsens verksamhetsutskott. Vi ser nu fram emot att arbeta vidare med detta under 2017!

Sidan uppdaterades: