Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Personlig assistans

Vi är det kommunala alternativet när du behöver personlig assistans. Vårt mål är att hitta en lösning som passar dig och dina behov och vi utformar insatsen tillsammans med dig.

Besöksadress

Nacka kommun
Personlig assistansenheten
Gamla Värmdövägen 4, 3tr
131 37 Nacka

Profilbild saknas

Elin Löfgren

Verksamhetschef Bitr

Lina Johansson

Verksamhetschef

Välkommen till Personlig assistans i Nacka!

Syftet med insatsen

Syftet med personlig assistans är att stärka den enskildes möjlighet att leva
ett självständigt och oberoende liv. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i olika livssituationer, i skolan, på jobbet eller i hemmet.

Vår målsättning

Vi strävar efter att skapa en så normal vardag som möjligt för dig som
brukare. Vi är måna om att ge dig valfrihet, trygghet och integritet. Du ska, i största möjliga utsträckning, ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges.

Utförande av insatsen

Uppdraget utförs i ditt hem, på jobbet, i skolan eller på daglig verksamhet. Insatsen anpassas alltid efter dina behov och önskemål. Vi kan hjälpa till med rekrytering och vi anställer den eller de assistenter som du själv väljer

Avtal

Du eller din företrädare träffar ansvarig chef för att diskutera innehållet
i uppdraget. Vi skriver ett avtal om insatsens omfattning och villkor
utifrån myndighetens beslut. Beslutet är även ett underlag för utbetalning
av ersättning från Socialtjänsten och Försäkringskassan för utförda timmar.

MER OM VÅR ORGANISATION

För verksamhetens ledning finns verksamhetschef och enhetschef för insatsen samt för administration. Vi har mellan 80 - 100 personer anställda som arbetar med personlig assistans.

Personalens grundutbildning är vårdbiträde, vårdare eller annan liknande utbildning.
Vi strävar efter att anställa personal med personlig lämplighet för uppdraget och efter brukarens önskemål. Vi samarbetar med anhöriga, gode män och övriga företrädare för att ge brukaren den bästa omvårdnaden.

För att garantera personalbemanning även vid sjukdom och annan frånvaro, har vi bemanningsgruppen där vikariegruppen ingår. Bemanningsgruppens främsta uppgift är bemanning vid korttidsfrånvaro i verksamheter och dess olika enheter som ingår i den gemensamma bemanningshanteringen. De lånar även ut korttidsvikarier för längre vikariat till olika verksamheter inom Välfärd samhällsservice.

Sidan uppdaterades: