Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Artikel om det pedagogiska arbetet på Björknäs daglig verksamhet

Pedagogiskt arbete, samarbete och specialisthjälp för att kunna erbjuda meningsfull sysselsättning. Läs den fina artikeln om Helen som publicerades på Nationellt center för Rett syndrom.

Delaktighet och struktur är självklara delar av arbetet på Björknäs daglig verksamhet. När en person inte kan tala gäller det att vara lyhörd för kroppspråk och signaler.

- Det handlar om att fråga, prova och läsa av Helen.

Läs hela artikeln på Nationellt centrum för Rett syndom

Sidan uppdaterades: