Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Case Manager. Särskild resursperson för äldre

Case manager är en särskild resursperson för dig över 65 år för samordning av vård och stödinsatser.

Kontakta oss:

Elisabeth Emanuelsson Åberg
Verksamhetschef Socialpsykiatri
Epost: elisabeth.emanuelssonaberg@nacka.se
Telefon: 08-718 88 19

Case Manager, eller särskild resursperson, är ett stöd för dig över 65 år i att samordna insatser mellan socialtjänst, sjukvård och andra samhällsaktörer för att nätverket ska fungera bra. Insatsen har du under en begränsad period.

Case Manager samverkar med socialtjänsten i bedömning och utredning.

Vänd dig direkt till din socialsekreterare för information och ansökan om stöd.

Sidan uppdaterades: