Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Resultat av kundenkät om boendestöd 2019

En gång om året får ni som har boendestöd en enkät från Socialpsykiatrin där vi undrar vad ni tycker om insatsen. När vi läser svaren ser vi hur vi kan göra för att insatsen ska bli bättre. Ni som har boendestöd ska kunna vara trygga med att stödet fungerar bra och att ni kan påverka hur stödet utformas.

Så här tyckte ni 2019.

  • 98% tyckte att stödpersonen helt eller delvis tar hänsyn till era åsikter och önskemål om hur stödet ska utformas
  • 93% kände sig mycket eller ganska trygga med insatsen
  • 93% var mycket eller ganska nöjda med boendestödet

Jämför med undersökningen från 2018 tyckte ni att två saker blivit bättre.

  • Personalen tar bättre hänsyn till era åsikter och önskemål, en ökning från 70% till 98%
  • Ni känner er mycket eller ganska trygga med stödet, en ökning från 88% till 93%

Vi behöver bli bättre på att ni ska kunna påverka vilken tid boendestödjaren kommer. Likaså att meddela i förväg vid tillfälliga förändringar.

  • 40 % tycker det går att påverka tidpunkten och 48% att det bara delvis går att påverka
  • Endast 67% tycker att personalen meddelar förändringar i förväg och 28% tycker vi oftast meddelar i förväg

Ni är välkomna att när som helst lämna synpunkter till oss. Här på sidan kan du välja att vara anonym. Du kan maila till någon av oss som jobbar eller helt enkelt prata med din boendestödjare.

Tack till alla er som svarat. Ni hjälper oss att göra ett bättre jobb!

Sidan uppdaterades: