Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Socialpedagogiska insatser

Socialpedagogiska stödinsatser har gemensamt att det egna boendet är i fokus. Insatserna initieras av Socialtjänsten och kan inte sökas i form av bistånd.

Kontakta oss:

Elisabeth Emanuelsson Åberg
Verksamhetschef Socialpsykiatri
Epost: elisabeth.emanuelssonaberg@nacka.se
Telefon: 08-718 88 19

Socialpedagogiskt stöd

Det socialpedagogiska stödet riktar sig till:

  • Unga vuxna boende i lägenheter som Socialtjänsten förmedlat.
  • De som behöver ett vardagsnära stöd för att behålla sin bostad.
  • Familjer med tillfälligt boende som söker egen bostad.

Case manager för äldre

Case Manager till personer över 65 år för samordning av vård och andra stödinsatser.

Förstärkt hemgång

Trygga upp hemgång för personer med psykiskt funktionsnedsättning som skrivs ut från sluten vård.

Sidan uppdaterades: