Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kultur och fritid

Affärsområde Kultur och fritid erbjuder Nackaborna tillgång till mångsidiga kultur- och fritidsverksamheter av hög kvalitet. Mycket arbete sker i samverkan med nationella och internationella aktörer. Vi finns i alla kommundelar och våra 140 medarbetare möter alla målgrupper. Vi erbjuder även fastighetsservice för de lokaler som ägs av Nacka kommun.

Ledning

Mats Kiesel
Affärsområdeschef
Kultur och fritid
Epost: mats.kiesel@nacka.se
Telefon: 08-718 97 35

Catharina Grunér Kronqvist
Verksamhetschef
Nacka musikskola
Epost: catharina.gruner.kronqvist@nacka.s
Telefon: 08-718 83 46 

Anna Möller
Verksamhetschef
Nackas kommunala fritidsgårdar
Epost: anna.moller@nacka.se
Telefon: 08-718 94 59

Johan Ekdal
Bitr verksamhetschef
Nackas kommunala fritidsgårdar
Epost: lina.bergelt@nacka.se
Telefon: 070-431 12 11

Anders Larsson
Verksamhetschef
Drift och service
Epost: anders.larsson@nacka.se
Telefon: 08-718 92 36

José-Luis "Peppe" Vega Zani
Bitr verksamhetschef
Idrottsdriften
Epost: jose-luis.vega-zani@nacka.se
Telefon: 08-718 91 02

Sidan uppdaterades: