Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Omsorg och assistans

Affärsområde Omsorg och assistans erbjuder en bredd av verksamheter för alla åldrar, varav flera är till för den som har beslut enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Utöver det erbjuder vi även olika stöd och förebyggande insatser för äldre samt ansvarar för kommunens Anhörigcenter.

Ledning

Jessica Sjöstedt
Affärsområdeschef
Omsorg och assistans
Epost: jessica.sjostedt@nacka.se
Telefon: 08-718 89 40

Robert Östling
Verksamhetschef
Korttidstillsyn, korttidsboende och daglig verksamhet
Epost: robert.ostling@nacka.se
Telefon: 08-718 99 64

Pernilla Nordén
Bitr verksamhetschef
Korttidstillsyn, korttidsboende och daglig verksamhet
E-post: pernilla.norden@nacka.se
Telefon: 08-718 94 37

Lillan Axelsson
Verksamhetschef
Gruppbostäder och servicebostäder
Epost: lillan.axelsson@nacka.se
Telefon: 08-718 81 22

Malin Bohman
Tf bitr verksamhetschef
Gamla Värmdövägens servicebostad, Skogalundsklippans servicebostad, Vattenverksvägens gruppbostad
E-post: malin.bohman@nacka.se
Telefon: 08-718 90 42

Mikaela Östergren
Bitr verksamhetschef
Skymningsvägens gruppbostad, Kvarnvägens gruppbostad, Sockenvägens servicebostad
Epost: mikaela.ostergren@nacka.se
Telefon: tel: 08-718 78 25

Minette Kannerberg
Bitr verksamhetschef
Rudsjövägens gruppbostad, Kantatvägens servicebostad
Epost: minette.kannerberg@nacka.se
Telefon: 070-431 89 25

Lina Johansson
Verksamhetschef
Personlig assistans
Epost: lina.johansson@nacka.se
Telefon: 08-718 93 67

Elin Löfgren
Bitr verksamhetschef
Personlig assistans
Epost: elin.lofgren@nacka.se
Telefon: 070-431 96 83

Marie Kronosjö
Verksamhetschef
Stöd och förebyggande insatser
Epost: marie.kronosjo@nacka.se
Telefon: 08 - 718 87 11

Sidan uppdaterades: