Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Vi har stora förseningar i sophämtningen vilket drabbar stora delar av Nacka. Vänligen låt kärlen stå kvar ute. Ingen felanmälan behövs, vi följer upp detta löpande.

Äldreomsorg

Till affärsområde Äldreomsorg hör Nacka seniorcenter som driver  särskilda boenden för äldre samt Natt-och larmpatrullen som hjälper kunder i hemmet nattetid.

Ledning

Katarina Centerdal
Affärsområdeschef
Äldreomsorg
Epost: katarina.centerdal@nacka.se
Telefon: 08-718 90 37

Nina Ehn
Verksamhetschef
Nacka seniorcenter Ektorp
Epost: nina.ehn@nacka.se
Telefon: 08-718 99 31

Izabell Söderström
Verksamhetschef
Nacka seniorcenter Sjötäppan
Epost: izabell.soderström@nacka.se
Telefon: 08-718 77 48

Anna Eriksson
Biträdande verksamhetschef
Nacka seniorcenter Sjötäppan
Epost: anna.1.erkisson@nacka.se
Telefon: 08-718 91 22

Sirpa Tampio Wallebom
Verksamhetschef
Nacka seniorcenter Sofiero
Epost: sirpa.tampio-wallebom@nacka.se
Telefon: 08-718 97 38

Petra Frölund
Biträdande verksamhetschef
Nacka seniorcenter Sofiero
Epost: petra.frolund@nacka.se
Telefon: 08-718 90 32

Jessica Svanholm
Verksamhetschef
Nacka seniorcenter Talliden
Epost: jessica.svanholm@nacka.se
Telefon: 08-718 92 33

Sirpa Tampio Wallebom
Verksamhetschef
Natt- och larmpatrull
Epost: sirpa.tampio-wallebom@nacka.se
Telefon: 08-718 97 38

Sonja Dupé
Biträdande verksamhetschef
Natt- och larmpatrull
Epost: sonja.dupe@nacka.se
Telefon: 08-718 90 38

Sidan uppdaterades: