Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om oss

Vi vill, vi kan, vi lyckas!

På Älta skola känner alla tillit, empati och samhörighet.
Vi respekterar varandras likheter och olikheter.
Alla är delaktiga, tar ansvar och bidrar till ett positivt klimat.

Vi skapar goda förutsättningar till likvärdig utbildning för allas rätt till kunskap.
Vi har höga förväntningar och tror på varje individs förmåga.


Vår vision

Älta skola är en trygg plats för lärande.

Vi vill, vi kan, vi lyckas!

Anne Sjö

Rektor

Mitt mål är att alla vuxna inom vår organisation tänker: Hur ska vi alla som arbetar på enheten med olika kompetens och bakgrund, göra det bästa varje dag för att ge de bästa till alla barn och elever!

Hur ska jag ta eleverna ett steg längre än de trodde var möjligt?

Vi ska våga prova, våga prova nytt och säga JA!

Det ska vara roligt att gå till skolan alla elever ska vilja komma tillbaka imorgon. Det ska vara utmanande och spännande och alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin förmåga varje dag.

Sidan uppdaterades: