Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om oss

Jag vill, jag kan, jag duger!

Älta skola sjuder av liv, värme, engagemang, glädje och gemenskap.
Alla är delaktiga och tar ansvar. Alla är kunskapare och har lust att lära

”Jag vill, jag kan, jag duger”

Är Älta skolas ledstjärna. Varje dag i skolan ska för eleverna och medarbetarna vara rolig, trygg, spännande och full av utmaningar och lärande. Varje person är unik och en tillgång.

Genom utmaningar och ett reflekterande arbetssätt stimuleras nyfikenheten och lusten att lära.

Det pedagogiska arbetet på Älta skola präglas av att alla kan och har en vilja att lära. För att nå varje elevs unika sätt att lära varierar vi undervisningen och använder olika pedagogiska metoder.

Våra elever har goda resultat och utvecklar förmågor för att möta framtiden.

Älta skola har en lärmiljö med eleverna i fokus.

Trygghet, trivsel och studiero är något som är viktigt i vår skola. Vi har ett etablerat förebyggande trygghetsarbete där vårt Trygghetsteam arbetar tillsammans med alla elever och medarbetare.

Anne Sjö

Rektor

Mitt mål är att alla vuxna inom vår organisation tänker: Hur ska vi alla som arbetar på enheten med olika kompetens och bakgrund, göra det bästa varje dag för att ge de bästa till alla barn och elever!

Hur ska jag ta eleverna ett steg längre än de trodde var möjligt?

Vi ska våga prova, våga prova nytt och säga JA!

Det ska vara roligt att gå till skolan alla elever ska vilja komma tillbaka imorgon. Det ska vara utmanande och spännande och alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin förmåga varje dag.

Om oss - Älta skola

Sidan uppdaterades: