Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Älta skola

Skolval 2023 16/1-2023 TILL DEN 6/2-2023

Datum för skolvalsperioden 2023

Skolvalsperioden 2023 öppnar måndagen den 16 januari och pågår till och med måndagen den 6 februari.
Besked om skolplacering publiceras i e-tjänsten Mitt Skolval den 9 mars.

Öppet hus och informationsmöten

Information om skolornas öppna hus och informationsmöten är mycket efterfrågat kring skolvalsperioden.
Till skolvalet 2023 lägger vi – i likhet med de senaste åren – upp en sida på Nacka kommuns webb där vi har grupperat skolorna efter kommundel. www.nacka.se/oppet-hus.

Skolvalet görs i e-tjänsten Mitt Skolval

Vårdnadshavarna väljer via e-tjänsten Mitt Skolval. Inloggning till Mitt Skolval finns på Nackas webbsida. Vårdnadshavare behöver en e-legitimation, till exempel Mobilt BankID, för att logga in. Observera att det inte finns någon lösning med användarnamn och lösenord.

Vårdnadshavare som inte har möjlighet att skaffa e-legitimation kontaktar Nacka kommun på e-post info@nacka.se.

Val av fritidshem görs separat

Valet som görs i Mitt Skolval avser endast plats i förskoleklass eller grundskola.
Vårdnadshavare till barn i ålder 6-9 år som önskar plats på fritidshem för sitt barn gör valet i Nacka24. Vårdnadshavare får information om val av fritidshem samt länk till Nacka24 i beskedet om skolplacering.

All information som vänder sig till vårdnadshavare finns på www.nacka.se/skolval

Nyheter

Till föräldrar med barn på Dibber

Då Dibber kommer stänga sin verksamhet till sommaren 2023 kommer Ältas kommunala skolor erbjuda plats för er.

Utmärkelsen Lära

Lära är ett pris för att uppmärksamma och hylla inspirerande pedagoger som är anställda vid Nackas förskolor eller skolor. De nominerade kandidaterna utses av Nackabor. Ta chansen att rösta på din favoritpedagog!

Information kring sommaren i Älta rektorsområde

När det är sommar eller lov så kan  våra verksamheter i Älta samordna omsorg för förskolorna och fritidshemmen.

En sommarhälsning från Älta rektorsområdes skolledning

Här kommer en sommarhälsning från Älta rektorsområdes skolledning.