Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Bagarsjöns förskola

Bagarsjöns förskola bildar tillsammans med Chrysoliten och Källans förskolor en kommunal förskoleenhet.

belönat mångfaldsprojekt!

Mångfaldskalender för solidaritet

Ett mångfaldsprojekt kring högtider och traditioner på Bagarsjöns förskola har belönats både med Nacka kommuns kvalitetspris Fjädern samt Ulla Britta Bruuns stipendium! Priserna har tilldelats projektet Mångfaldskalendern med motivationen att det utgör innovativ verksamhet utöver det vanliga. Syftet med projektet har varit att synliggöra olikheter, öka barnens mångfaldskunskaper samt främja deras förmåga till solidaritet. Vi är mycket glada och stolta över att ha blivit uppmärksammade och belönade för detta arbete! Ulla Britta Bruuns stipendium innebär också möjlighet att publicera projektmaterialet i bokform via Lärarförlaget. En akademisk artikel om projektet kommer publiceras på Skolporten i början av 2020.

Tidningen Förskolan https://forskolan.se/vill-fa-fler-att-vaga-jobba-med-mangfald/

Om förskolan

Förskolan Bagarsjön ligger vackert vid sidan av Bagarsjön i Saltsjö-Boo. Förskolan har ljusa, fina lokaler och en härlig naturgård med stora ytor och varierade lekmöjligheter.

Förskolan har tre avdelningar, Stjärnan (barn 1-3 år), Vintergatan och Solen (barn 3-5 år).

Värdegrund

Förskolan vilar på demokratins grund. Detta innebär att de demokratiska värderingarna om allas lika värde och lika rättigheter genomsyrar allt arbete i förskolan och utgör en central del i undervisningen.
Verksamheten på Bagarsjöns förskola drivs i enlighet med Nacka kommuns vision om öppenhet och mångfald.

Utveckling och lärande

Skollag, Diskrimineringslag och Läroplanen för förskolan (PDF-dokument, 57 kB) styr arbetet i förskolan. Förskollärare på varje avdelning ansvarar för undervisningen och hela arbetslaget bidrar till att skapa en förskoleverksamhet med hög kvalitet. Barnens glädje, trygghet, kreativitet och lust att lära står alltid i fokus för våra projekt och aktiviteter.

Kost

Förskolan serverar frukost, lunch och mellanmål och all mat tillagas från grunden av till största delen ekologiska produkter och vi undviker socker i möjligaste mån. Förskolan serverar varierad kost och vi utgår ifrån Livsmedelsverkets riktlinjer Bra mat i förskolan (PDF-dokument, 969 kB).

Trygga och säkra förskolor

Förskolan är certifierade som "Trygg och säker" förskola, vilket innebär systematiskt arbete med barnsäkerhet genom barnskyddsronder där uppföljning av inne- och utemiljön görs samt brandövningar.

Öppettider

Nacka kommuns ramtider för öppethållande är 06.30 till 18.00. Öppettiderna är för närvarande 07.00 - 17.00 och är anpassade efter vårdnadhavarnas behov av omsorg.

Var fjärde måndag stänger förskolan 15.45 för arbetslagsträff för pedagogerna. Tre-fyra dagar varje år är förskolan stängd för planerings/utbildningsdagar. På sommaren stänger förskolan tre veckor. Om ni har behov av omsorg dessa veckor ordnar vi det på en förskola i närområdet.

Förskola - hem

Förskolan informerar vårdnadshavarna via Infomentor om den dagliga verksamheten samt bjuder in till möten för vårdnadshavare och samverkansmöten mellan förskola-hem. Varje termin erbjuds vårdnadshavarna ett pedagogiskt samtal/utvecklingssamtal där vårdnadshavarna får förskolans samlade bild av hur vi upplever deras barns utveckling och lärande i den pedagogiska verksamheten på förskolan.

Sidan uppdaterades: