Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Björknäs förskola

Björknäs förskola

Vad

När

Hur och varför

Björknäsloppet

Vecka 34

onsdag 25/8

Hur:

Barnen springer/går ett lopp från Björknäs förskola, ner till Eklunda förskola och sedan tillbaka till Björknäs. Varje förskola springer var för sig och vi hejar vilt på varandra.

Varför:

Vi fokuserar på rörelse och pratar om hur viktigt det är att röra sig. Vi vill ge barnen möjlighet att utforska och utveckla sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga.

Mål i förskolans läroplan/Lpfö18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

· motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

· självständighet och tillit till sin egen förmåga

· förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta

· förmåga att leka och lära

Loppet har vi tillsammans med Eklunda förskola.

Hattparad

Vecka 38

onsdag 22/9

Hur:

De barn som vill gör egna hattar av återbruksmaterial. Vi går i tillsammans i parad ner till Eklunda förskola där vi sjunger tillsammans och äter frukt.

Varför:

Skapa samhörighet mellan Eklunda och Björknäs förskola och hålla i våra gemensamma traditioner.

Mål i förskolans läroplan/Lpfö18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

· förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser i olika uttrycksformer som bild, form och sång

· förmåga att fungera enskilt och i grupp samt samarbeta

· förmåga att skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker

· ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling

· nyfikenhet, kreativitet och lust samt förmåga att leka och lära

Fn-dagen

Vecka 42

Hur:

Vi målar flaggor och dekorerar vår korridor med flaggor som representerar alla de nationaliteter vi har på förskolan.

Vi pratar om alla de olika nationaliteter vi har på förskolan. Barnen lär varandra olika begrepp på sitt hemspråk.

Varför:

Vi uppmärksammar FN, barnkonventionen och att vi alla är lika oavsett var vi kommer ifrån.

Mål i förskolans läroplan/Lpfö18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

· förståelse för att alla människor har lika värde

· både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål

· sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald

· förmåga att leka och lära

Internationella Nalledagen

Vecka 43

onsdag 27/10

Hur:

De barn som vill har med sig nallar som följer barnen under hela dagen. Vi har ett nalledisco. Vi pratar och berättar för varandra om våra nallar.

Varför:

Vi firar Internationella Nalledagen den 27 oktober vilket var Theodore ”Teddy” Roosevelts födelsedag.

Mål i förskolans läroplan/Lpfö18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

· identitet och känna trygghet i den

· förmåga att lyssna på, reflektera över andra uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

· förmåga att leka och lära

Pumpafest

Vecka 44

torsdag 4/11

Hur:

Vi har maskeradfest och ser filmer lyssnar på böcker som anknyter till Halloween. Ett disco där alla barn som vill dansar tillsammans

Varför:

Vi har vår egen traditionella Halloweenfest där vi umgås över avdelningar och åldrar.

Mål i förskolans läroplan/Lpfö18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

· förmåga att fungera i grupp samt ta ansvar för gemensamma regler

· förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som rörelse, drama, musik och dans

· intresse för det lokala kulturlivet

· förmåga att leka och lära

Banboksvecka

Vecka 46

Hur:

En vecka helt i litteraturens tecken. Full av aktiviteter runt barnböcker. Varje år har vi ett särskilt tema. Teman vi haft tidigare har varit till exempel Barnlitteratur i världen, Astrid Lindgren, Pelle Svanslös m.fl.

Vi har sagoberättande i olika former, dramatisering av sagor och har boksamtal med barnen.

Varför:

Väcka lust att läsa och upptäcka sagans magiska värld. Uppmärksamma barnlitteratur och läsandets vikt för barns språkutveckling.

Mål i förskolans läroplan/Lpfö18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

· fantasi och föreställningsförmåga

· förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

· intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andras, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

· ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar och ställa frågor

· förmåga att leka och lära

Ljusfest/tusen lyktor

Vecka 47

Hur:

Barnen gör egna lyktor som vi ställer ut på gården för att lysa upp i mörkret. Vi har en sångsamling tillsammans. Vi pratar om barns rättigheter i världen, hur barn har det i vårt land och hur det kan vara i andra delar av världen.

Vi uppmärksammar även första advent och pratar om vad det innebär.

Varför:

Tusen lyktor uppmärksammar barns rättigheter och barn i hela landet firar tusen lyktor. Vi lyfter det vi läst och lärt om barnkonventionen under terminen.

· Vi bjuder in alla vårdnadshavare in i vår verksamhet för att, tillsammans med barnen skapa julpyssel. Barnen får möjlighet att visa upp sin förskola och släppa in vårdnadshavarna i sin vardag. förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

· förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

· sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse av värdet att leva i ett samhälle präglat av mångfald

· förmåga att leka och lära

Pysselkväll

Vecka 50

Hur:

Vi bjuder på kaffe/saft och pepparkaka. För att barnen ska orka och få lite mat i sig grillar föräldrarådet korv.

Vi står för material och idéer, vårdnadshavare och barn förpyssel. Vi har ett pyssel på varje avdelning

Varför:

Vi bjuder in alla vårdnadshavare in i vår verksamhet för att, tillsammans med barnen skapa julpyssel. Barnen får möjlighet att visa upp sin förskola och släppa in vårdnadshavarna i sin vardag.

Bibehålla våra egna traditioner

Mål i förskolans läroplan/Lpfö18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

· förmåga att skapa

· förmåga att leka och lära

Utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen där vårdnadshavarna känner sig delaktiga och får en insyn i förskolans mål och utformning.

Sidan uppdaterades: