Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om Björknäs förskola

En dag på Björknäs förskola ska vara trygg, rolig, spännande, lärorik och utmanande för barnen. I barnens lek ser vi vad som lockar och gör barnen nyfikna just nu och tar det som utgångspunkt i vår planering.

Utbildningen på Björknäs förskola utgår ifrån vår Läroplan för förskolan, Lpfö 18 och undervisningen har sin grund i frågorna Vad – Hur – Varför och för Vem. Vi strävar efter att dela in barnen i mindre grupper så ofta vi kan.

Språket är något av det viktigaste som finns tycker vi, med ett bra språk får barnen en god start i livet. Därför är språk ett av våra främsta fokusområden.

Björknäs förskola är en läsande förskola, högläsning och barnlitteratur har en stor plats hos oss. Vi har ett eget bibliotek där barnen själva byter ut avdelningens böcker med jämna mellanrum. Vårt mål är att det ska finnas minst en hyllmeter barnböcker på varje avdelning. Alla barn blir lästa för minst en gång per dag.

Barnen har stort inflytande på vår förskola. Genom barnråd varje månad där två barn från varje äldrebarnsavdelning medverkar försöker vi bland annat lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnen har också stort inflytande över utformning av förskolans material och förskolans mål är att de ska ha förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter.

Vårdnadshavare har inflytande genom föräldraråd som vi har en eller två gånger per termin med representanter från varje avdelning. Föräldrarådet är med och planerar och genomför de aktiviteter vi har tillsammans med vårdnadshavare. Vårdnadshavarna är också med och utformar vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling genom att varje år svara på en enkät i samband med uppförandet av planen.

Sidan uppdaterades: