Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Järla skola

Mål och kvalitetsarbete

Järlas vision, Järlas värdegrund och Järlas prioriterade områden.

Järlas vision

Vår vision är att i en trygg och kreativ miljö ge varje elev bästa möjliga förutsättningar för sitt lärande och sin utveckling.

Vi arbetar tillsammans med hänsyn till elevens individuella behov och i samarbete med föräldrarna.

Järlas värdegrund

Eleven i fokus

 • Alla elever blir bekräftade och sedda varje dag
 • Vi lyssnar på och tar tillvara elevens åsikter

Trygghet och lärande

 • Vi har struktur och rutiner som följs av alla
 • Vårt förhållningssätt är att alla elever är allas ansvar

Ett positivt och professionellt förhållningssätt

 • Vi hälsar på alla vi möter, barn som vuxna
 • Vi arbetar för att ge föräldrar relevant och tydlig information

Järlas prioriterade mål

 • Värdegrund
 • Miljö, fysisk och psykosocial
 • IKT
 • Forskning och evidens

Sidan uppdaterades: