Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Test Järla skola

Barn och elevhälsan på Järla skola består av skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, psykologer, tal- och specialpedagoger, logopeder, språkpedagog och en hälso- och motorikpedagog. Våra unika kompetenser kompletterar pedagogernas kunskaper.
Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården (BVC) när ditt barn börjar skolan. Elevhälsans medicinska insatser är förebyggande. Vi följer hälsoutvecklingen och uppmärksammar brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil från det att de börjar i förskoleklassen till dess att de börjar sjuan.
Alla elever i skolan erbjuds hälsobesök, hälsoundersökningar och vaccinationer.
Skolsköterskorna finns på skolan varje dag för enklare sjukvård, rådgivning och samtal.
Kontakt och tidsbeställning med skolläkaren sker i första hand genom skolsköterskan.
Skolkurator och skolpsykolog finns på skolan.

Skolsköterska tel: 087189772

Sidan uppdaterades: