Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Källan

Öppettider

Nacka kommuns ramtider för öppethållande är 06.30 till 18.00. Öppettiderna är för närvarande 06.45-17.15 och är anpassade efter vårdnadshavarnas behov av omsorg.

Var fjärde måndag stänger förskolan 15.45 för arbetslagsträff för pedagogerna. Tre-fyra dagar varje år är förskolan stängd för planerings/utbildningsdagar. På sommaren stänger förskolan tre veckor. Om ni har behov av omsorg dessa veckor ordnar vi det på en förskola i närområdet.

Förskola - hem

Förskolan informerar vårdnadshavarna via Infomentor om den dagliga verksamheten samt bjuder in till möten för vårdnadshavare och samverkansmöten mellan förskola-hem. Varje termin erbjuds vårdnadshavarna ett pedagogiskt samtal/utvecklingssamtal där vårdnadshavarna får förskolans samlade bild av hur vi upplever deras barns utveckling och lärande i den pedagogiska verksamheten på förskolan.

Sidan uppdaterades: