Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Organisation

Korallens förskola tillhör Myrsjö rektorsområde. Biträdande rektor är Cecilia Pettersson Höjer.

Barnen indelas ofta i smågrupper med jämnåriga för att lära och erövra nya kunskaper anpassat efter deras ålder.

  • Lekmiljön anpassas efter barnens behov: för att öka deras nyfikenhet och ge dem nya utmaningar.
  • Lekmaterialet är åskådligt så att barnen kan välja efter egna önskemål.

Avdelningar för de yngre barnen: 1 – 2,5 år
Avdelningar för de äldre barnen: 2,5 -4 år
Avdelningar för 5-års grupp, förberedande inför skolan

Avdelningar

Alabastern: Månen Kometen och Solen
Korallen: Ugglan Vargen Ekorren Sjöhästen Myran Sjöstjärnan

Sidan uppdaterades: