Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vår utbildning

Scaffolding/stöttat lärande

Under det senaste året har vi samarbetat med två forskare från Stockholms universitet kring ett utvecklingsprojekt inom något som kallas ”Scaffolding/stöttat lärande”. Detta är en pedagogisk modell som handlar om att pedagogerna på olika sätt stöttar barnet i sin lär- och utvecklingsprocess för att han/hon sedan ska klara att lösa olika uppgifter på egen hand.

Barns lärande och utveckling sker i relation till miljö, pedagoger och kamrater och vår roll blir då att tillse att varje barn stöttas på det sätt som passar och motiverar barnet bäst.
Stöttat lärande kan ske i både planerade och spontana situationer och se olika ut, t ex att pedagogen ställer frågor, dirigerar, modellerar, uppmuntrar, beskriver, vägleder et c – hela iden med kunskap om var barnet befinner sig för att kunna utmana på lagom nivå.

Utepedagogik

Fokusområde för Fisksätras förskolor kommer under 2021 att vara utepedagogik. Syftet med detta är att barnen ska få ta del av pedagogiska och variationsrika aktiviteter av god kvalitet, både på gården och i vårt närområde.

Sidan uppdaterades: