Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Med start cirka kl.19 idag, den 24 januari, genomför vi en planerad uppdatering av nacka.se. Uppdateringen kan innebära begränsad tillgänglighet till nacka.se under en kortare tid.

Verksamhet

Krabbans förskola ligger i direkt närhet till Erstaviksreservatet vilket gör att barnen har möjlighet att dagligen vistas i skog och mark.

Förskolan har nyligen renoverats och såväl inne- som utemiljö inbjuder till variationsrik och kvalitativ utbildning för barnen.

Vår vision är ”Fisksätra förskolor mitt i framtiden – att möta en värld i förändring” vilket för oss innebär att vi arbetar med framtidens vuxna. Vår intention är att i samarbete med vårdnadshavarna rusta varje barn att möta just sin framtid. Det gör vi genom att arbeta målstyrt utifrån våra lokala och nationella styrdokument, med både barnet som individ och gruppen i fokus.

Vårt värdegrundsarbete är mycket viktigt och vilar på ett dokument, Värdegrundsträdet, som grundligt arbetades fram av pedagogerna under en utbildningsdag i november 2019. Detta har sedan förankrats hos barn och vårdnadshavare. Innebörden av dokumentet är att förutsättningarna för en god värdegrund är Respektfullhet, Ansvarstagande och Likvärdighet och resultatet är Trygghet, Glädje och Utveckling.

En annan viktig byggsten i att förbereda barnen på att vara en del av ett demokratiskt samhälle är arbetet med språket. Detta arbete är övergripande och genomsyrar allt vi gör under hela barnets vistelse. Mer om detta står att läsa i vår vägledning för språkutvecklande arbetssätt.

Sidan uppdaterades: