Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Långsjöns förskola ligger vackert intill sjön Långsjön och skogen. Våra lokaler är stora och ljusa. Vi har en säker, trygg och stimulerande miljö, ute som inne.

På Långsjöns förskola har vi två yngrebarnsavdelningar, Röda Näckrosen och Vita Näckrosen. När barnen blir äldre flyttar de till Blåsippan, Vitsippan eller Gullvivan. Vi anpassar miljön efter barnens utveckling och lärande. Vi har ett samarbete över avdelningarna då vi arbetar med tvärgrupper som baseras på barnens ålder och är en trygghetsfaktor för barnen.

På Långsjöns förskola ser vi på barnet som aktivt, nyfiket och kompetent. Barnet strävar ständigt efter att öka sin förståelse av omvärlden och sitt eget utforskande. Barnets lust att lära ska utmanas och stimuleras.
Vi utgår från att barnet hela tiden lär med alla sina sinnen och i samspel med omgivningen.
Varje barn får uppleva traditioner, aktiviteter och rutiner där vår värdegrund hela tiden genomsyrar verksamheten.

Föräldrakontakten är viktig såväl vid inskolning som samtal om varje barns lärande och säkerhet på förskolan. Tidig höst har vi föräldramöte då samtliga pedagoger på Långsjön presenterar sig.

Våra värdeord
Med ett inlyssnande förhållningssätt skapar vi en gemensam kultur.
Med glädje välkomnar vi barn och vuxna med respekt om varandras olikheter för att tillsammans skapa en lärorik förskoletid.

Kalendarium VT24

APT
Förskolan stänger kl.15:45

Datum:
17.1
14.2
13.3
10.4
8.5
12.6
Planeringsdag
Förskolan stängd
Datum:
13.6
14.6
Planeringsdag HT24
Förskolan stängd
Datum:
12.8
13.8

Sidan uppdaterades: