Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Med ett inlyssnande förhållningssätt skapar vi en gemensam kultur. Med glädje välkomnar vi barn och vuxna med respekt för varandras olikheter. Tillsammans bemöter vi varje enskilt barn utifrån dess förutsättningar och behov.
Pedagogen behärskar konsten att lyssna, att se, höra, ställa frågor och kunna utmana. På så sätt görs barnen kapabla att se att det finns många olika perspektiv, komplexitet och fler tydligheter i världen.

  • Vi ser barn som resursrika med förmågor och möjligheter med kraft och lust att lära.
  • Vi lägger grunden till ett livslångt lärande.
  • Vi är ett stöd för familjer i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande.
  • Vi ser varje barns möjlighet och engagerar oss i samspelet med både det enskilda och barngruppen.
  • Vi utgår från barnets erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft för att söka kunskaper.
  • Under barnens förskoletid vill vi att de upplever samhörighet, glädje, nyfikenhet och trygghet.
  • Vi har tydliga regler och rutiner som vi vuxna följer upp för att skapa trygghet.

Sidan uppdaterades: