Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet är en naturlig och inarbetad del i alla våra verksamheter. Genom att planera, dokumentera, följa upp och analysera får vi kunskap om styrkor och utvecklingsområden. Vi analyserar på skol- och förskolenivå bland annat betygsresultat och kund- och medarbetarundersökningar men minst lika viktigt den dagliga återkopplingen mellan barn, elever och personal för att göra verksamheten ännu bättre.

I en så stor verksamhet som i Myrsjö rektorsområde skapas det många resultat och det är inte möjligt att redovisa allt här i detalj men vi vill passa på att lyfta några resultat särskilt.

Våren 2022 hade eleverna i åk 9 på Myrsjöskolan Nacka kommuns högsta meritvärde på 273,3. Som jämförelse kan sägas att det genomsnittliga meritvärde i Sverige för åk 9 var 229,2 så med andra ord ligger resultatet i absoluta topp i riket. (Källa: Skolverket 2022) Vi är fantastiskt stolta över detta resultat eftersom det på sätt och vis representerar allt det hårda arbete som elever och förskollärare/lärare i Myrsjö rektorsområde har presterat i mätbart kunnande under för- och grundskoletiden. 96,2% av eleverna var behöriga till gymnasiet vilket också är väldigt högt i jämförelse med riket där 85% av eleverna är behöriga till gymnasiet. 94,1% av eleverna på Myrsjöskolan i åk 9 nådde kunskapskraven i alla ämnen vilket visar att eleverna får det stöd som de behöver för att nå målen i väldigt hög utsträckning. 74,1% av eleverna i riket nådde kunskapskraven i alla ämnen.

Orminge skola har man bland annat arbetat systematiskt med att utveckla skolans värdegrund. På kundundersökningen under våren 2022 var det hela 96% av eleverna i åk 6 som var trygga i skolan. Att man är trygg är en förutsättning för att kunna lära sig.

97% av eleverna i åk 3 på Sågtorpsskolan tycker de har bra lärare. Eleverna tycker också att deras lärare är bra på att förklara, vilket hela 97,1% av eleverna angav i kundundersökningen under våren 2022.

Myrans heldagsskola (grund- och gymnasiesärskola) säger 100% av föräldrarna att deras barn trivs i skolan och 100% säger också att lärarna är engagerade i barnet skolgång.

Alabastern och Bagarsjöns förskolor anger 100% av föräldrarna i kundundersökningen att de är nöjda med verksamheten. Givetvis är vi stolta över det resultatet!

(Källa: Nacka kommuns kundundersökning 2022)

Vill du veta mer om förskolornas och skolornas resultat kan du läsa mer via länkarna nedan:

Länk till Jämföraren förskola.

Länk till Jämföraren Grundskola åk F-6.

Länk till Jämföraren Grundskola åk 6-9.

Sidan uppdaterades: