Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet är en naturlig och inarbetad del i alla våra verksamheter. Genom att planera, dokumentera, följa upp och analysera får vi kunskap om styrkor och utvecklingsområden. Vi analyserar på skol- och förskolenivå bland annat betygsresultat och kund- och medarbetarundersökningar men minst lika viktigt den dagliga återkopplingen mellan barn, elever och personal för att göra verksamheten ännu bättre.

I en så stor verksamhet som i Myrsjö rektorsområde skapas det många resultat och det är inte möjligt att redovisa allt här i detalj men vi vill passa på att lyfta några resultat särskilt.

Våren 2020 hade eleverna i åk 9 på Myrsjöskolan Nacka kommuns högsta meritvärde på 276,4. Som jämförelse kan sägas att det genomsnittliga meritvärde i Sverige för åk 9 var 222,9 så med andra ord ligger resultatet i absoluta topp i riket. (Källa: Skolverket 2020) Vi är fantastiskt stolta över detta resultat eftersom det på sätt och vis representerar allt det hårda arbete som elever och förskollärare/lärare i Myrsjö rektorsområde har presterat i mätbart kunnande under för- och grundskoletiden. 97,5% av eleverna var behöriga till gymnasiet vilket också är väldigt högt i jämförelse. Av drygt 3000 betyg som sattes på Myrsjöskolan i åk 9 under vårterminen var det endast två som inte var godkända vilket visar att eleverna får det stöd som de behöver för att nå målen i väldigt hög utsträckning.

Orminge skola har man bland annat arbetat systematiskt med att utveckla skolans värdegrund. På kundundersökningen under våren 2020 var det hela 98% av eleverna i åk 3 som var trygga i skolan vilket är Nacka kommuns högsta resultat. Att man är trygg är en förutsättning för att kunna lära sig.

Sågtorpsskolans elever tycker att de får vara med och bestämma på fritids. Nästan 94% av eleverna anger i kundundersökningen under våren 2020 att de får vara med och bestämma på fritidshemmet, vilket är väldigt bra. Eleverna tycker också att deras lärare är bra på att förklara, vilket hela 91% av eleverna angav i kundundersökningen under våren 2020.

Myrans heldagsskola (grund- och gymnasiesärskola) kan 100% av föräldrarna rekommendera skolan. Att skolan och elevens föräldrar också har en bra kommunikation och relation är positivt för elevens kunskapsutveckling och trygghet - alla arbetar åt samma håll och hjälps åt.

Korallens förskola anger 100% av föräldrarna i kundundersökningen att deras barn är trygga i förskolan. Givetvis är vi stolta över det resultatet!

(Källa: Nacka kommuns kundundersökning 2020)

Vill du veta mer om förskolornas och skolornas resultat kan du läsa mer via länkarna nedan:

Länk till Jämföraren förskola:

https://jamfor.nacka.se/forskola

Länk till Jämföraren Grundskola åk F-6:

https://jamfor.nacka.se/grundskola-f-6

Länk till Jämföraren Grundskola åk 6-9:

https://jamfor.nacka.se/grundskola-6-9

Sidan uppdaterades: