Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kvalitetspriset Fjädern

2018 års Fjädernvinnare tar emot diplom för sina utvecklingsarbeten av produktionsdirektör Einar Fransson kl 9:45. De föreläser på Fjäderntorget under dagen.

Bakgrund

Nacka kommun satsar på kvalitetsutveckling av undervisning och lärande och delar ut Fjädernpriset för artiklar i vetenskaplig form för genomförda nyskapande arbetssätt i förskola och skola. Fjädernpriset bygger på forskningsbaserat utvecklingsarbete och utmynnar i en artikel. Sedan starten 2007 har drygt 80 utvecklingsarbeten belönats med 30 000 kr vardera. Läs mer om Fjädern på vår hemsida

Från hösten 2016 är det Nackas kommunala skolor som håller i hela processen med ansökningar, utnämningar och stöd i att skriva den vetenskapliga artikeln. Kontakt: PG Rosengren

09:45 Fjädernpristagarna får ta emot diplom av produktionsdirektör Einar Fransson och föreläser sedan i Fjäderntorget under dagen.

Fjädernpristagarnas utvecklingsarbeten 2018:

10.00 - 10:30

K som i Kusama och kärlek. Ett projekt om konst i förskolan.

Det här arbetet handlar om barns möten med konst. Närmare bestämt om barns möte med den japanska konstnären Yayoi Kusamas utställning på Moderna museet och den sju månader långa fördjupning vi gjorde utifrån hennes verk All About the Human Love. Att se konst är att se vad andra försöker berätta, och genom att tolka konst kan vi utveckla vår förmåga till empati och omtanke om andra. I presentationen berättar jag om vårt tillvägagångssätt och ger konkreta exempel på hur barnen under projektet utvecklat sitt känslospråk.

Joakim Pettersson, Kristallens förskola

10:45 - 11:15

Ungdomsparlamentet: Nacka

Gymnasielärarna Peter Djerv och Mats Johnsson har under två års tid bedrivit projektet Ungdomsparlamentet: Nacka i syfte att öka elevernas engagemang och förståelse för den kommunala politiken och för demokratin i stort. Projektets fokus har även varit att ge eleverna ökat inflytande över sitt eget lärande, skapa tydliga elevaktiva metoder och pröva det som benämns som upplevelsebaserat lärandet. Med hjälp av enkäter, intervjuer och observationer kan vi se att upplevelsebaserat lärande kan vara positivt för att öka elevernas engagemang för lokala politiska frågor samt kunskaper om den demokratiska processen.

Artikeln på Skolporten

Peter Djerv och Mats Johnsson, Nacka gymnasium, Samhälle

11:30 - 12:00

Möten som skapar motivation och integration

Ett samarbetsprojekt som genomförts på Nacka Gymnasium med elever från naturvetenskapsprogrammet inriktning samhälle och elever från språkintroduktion. Syftet var dels att hitta en inre motivation hos eleverna och dels bidra till integration. De olika elevgrupperna träffades för intervjuer för att sedan på olika sätt bearbeta materialet. Projektet bidrog inte bara till nya perspektiv och nytt engagemang utan även till att minska den segregation som råder mellan olika program och klasser på skolan.

Linda Uddenfeldt och Veronica Wirström, Nacka gymnasium, Natur och teknik

12:45 - 13:15

Daglig fysisk aktivitet för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Media rapporterar allt mer om att endast en bråkdel av skolungdomarna rör sig enligt rekommenderade nivåer. Regelbunden fysisk aktivitet har en mängd positiva hälsoeffekter och gynnar skolarbetet. Undersökningar har visat att störst effekt har rörelse för elever med NPF. Vi genomförde ett projekt där elever i en särskild undervisningsgrupp provade daglig fysisk aktivitet i klassrummet under en period. Elever och lärare skattade sina upplevelser före och efter projektet.

Resultatet blev lyckat, och rörelse i klassrummet är nu permanent i gruppen.

Artikel på Skolporten

Katarina Löf Hagström, Daniel Carlberg och Maria Ståhl . Barn och elevhälsan samt Eklidens skola

13:30 - 14.00

Digitalkompetens, kodning och teknik på fritidshemmet

Linnea Malmsten och Stina Hedlund beskriver hur de startade aktiviteten “HackerSpace” på Sågtorpsskolans fritids. För att utmana sig själva och eleverna startade de aktiviteten ”HackerSpace”. Ett projekt i vilket eleverna på fritids fick möjlighet att välja programmering under fritidstid. Ett av målen var att ta tillvara elevernas, nyfikenhet, lust och intresse för digitalisering och teknik, med fokus på kreativitet och socialt samspel.

Linnea Malmsten och Stina Hedlund, Sågtorps- och Björknässkolorna

14:15- 14:45

Var med och skapa framtidstro! – Hur man genomför entreprenörskap på riktigt

Artikeln beskriver det projekt som författarna genomfört med elever på Nacka gymnasium för att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor genom ett samarbete med näringslivet i Nacka. Projektet utgick från att eleverna startade egna företag och projektet var uppdelat i tre faser. Fas ett handlade om att starta företaget, den andra fasen handlade om att sälja produkten i företaget och den avslutande fasen handlade om att låta eleverna avveckla sitt företag. Projektet innebar också att eleverna fick möta föreläsare, presentera sina företagsidéer och knyta nya kontakter utanför skolan samt bli granskade av personer från näringslivet.

Artikeln på Skolporten

Lars Vimre, Carl-Petter Bergh och Magnus Klang, Nacka gymnasium, Samhälle

15:00 - 15:30

Det var en gång…ett sagosamarbete mellan låg- och högstadieelever

Vår artikel beskriver ett samarbete mellan tre högstadieklasser, två lågstadieklasser samt fyra lärare kring temat sagor. Syftet med samarbetet var att genomföra ett arbetsområde över årskursgränserna för att utveckla elevernas lärande i ämnet svenska. Projektet planerades gemensamt av lärarna. Eleverna var indelade i par, en yngre och en äldre. Mötet mellan eleverna skedde vid tre tillfällen. En sagostund avslutade den gemensamma delen av projektet. Ett resultat av sagosamarbetet var att både låg- och högstadieeleverna upplevde att de gynnats av att samarbeta med varandra.

Artikeln på Skolporten

Elisabeth Henrysson, Emma Söderholm, Marina Backe Tomada och Sonja Schmitz, Myrsjöskolan

15:45 - 16:15

Att vända en negativ trend med råttor och sköldpaddor – ett salutogent arbetssätt

I klassrummet idag möter man elever med olika bakgrund, funktionsnedsättningar och förutsättningar. Lärarens uppdrag och utmaning är att stimulera alla till bästa möjliga utveckling. Vår artikel beskriver en metod för att vända en negativ trend i en klass. Genom att använda oss av ”sköldpaddor och råttor” fick vi eleverna motiverade att ändra sitt beteende. Med hjälp av ledarskap, spelifiering - gamefication - och kraften i gruppen lyckades vi vända den negativa trenden.

Saltsjöbadens samskola, Katarina Åkerman och Lisa Petterson

Sidan uppdaterades: