Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kvalitetspriset Fjädern

Belönar utvecklande och innovativ undervisning där forskningsbaserade metoder används.


Nacka kommun satsar på kvalitetsutveckling av undervisning och lärande och delar ut Fjädernpriset för artiklar i vetenskaplig form för genomförda nyskapande arbetssätt i förskola och skola. Fjädernpriset bygger på forskningsbaserat utvecklingsarbete och utmynnar i en artikel. Sedan starten 2007 har drygt 80 utvecklingsarbeten belönats med 30 000 kr vardera.

Från hösten 2016 är det Nackas kommunala skolor som håller i hela processen med ansökningar, utnämningar och stöd i att skriva den vetenskapliga artikeln.

Fjädernvinnare 2019

  1. Ökad skolnärvaro, motivation och delaktighet - hundassisterad pedagogik som metod för elever med högskolfrånvaro, Åsa Sparr, Björknässkolan och Maria Ståhl, barn- och elevhälsan i Nacka
  2. Måltidspedagogik och samarbete mellan pedagoger och kök på Vårgärdets förskola, Li Degerman och Suura Ali, Vårgärdets förskola
  3. Intensivsvenska på Nacka gymnasium, Louise Silfverberg, Mirjam Vallin, Åsa Vestlund, Ingrid Bröijersen och Sofia Eriksson, IM-arbetslaget på Nacka gymnasium
  4. Digitala agenter - med rätt att lära ut digital kompetens, Linnea Malmsten och Annika Hänsel, Sågtorpsskolan
  5. Lekande lätt - kollaborativt lärande i nybörjarspråk, Cajsa Hansen, Myrsjöskolan
  6. Höjda resultat i matematik - strukturerad problemlösning utifrån japansk modell, Ann-sofie Berg och Maria Lindholm, Saltsjöbadens samskola
  7. Lika unika - ett projekt i svenska, Emma Wilhelm och Alexander Hermansson, Sigfridsborgsskolan
  8. Mångfaldskalender - ett projekt om högtider, traditioner och lika rättigheter, Franziska Forsander och Aisha Lundgren Aslla, Bagarsjöns förskola

Varje år sker en utlysning till Fjädern i februari. De som vill ansöka skickar in en kort pm och beskriver sitt genomförda utvecklingsprojekt. Maximalt åtta vinnare utses och de ska sedan skriva om sitt utvecklingsprojekt som en vetenskaplig artikel under sommaren och hösten. De får handledning i skrivandet under processen och deltar i prisutdelningsceremoni på våren året efter där de får diplom utdelat av produktionsdirektör Einar Fransson. Godkända artiklar publiceras på Skolporten. http://www.skolporten.se/forskning/skolutveckling/

Kontaktperson: Utbildningstrateg jonatan.lannemar@nacka.se

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.