Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Språksatsningen

Språksatsningen inom Nackas kommunala skolor

Välfärd skola genomför sedan hösten 2015 en språksatsning. Syftet med språksatsningen är att fördjupa alla lärares kunskaper om hur man kan arbeta språkutvecklande och språkmedvetet på alla stadier och i alla ämnen, öka likvärdigheten för alla barn och elever och därigenom bidra till ökad måluppfyllelse i Nackas kommunala förskolor och skolor.

Läsåret 2018-2019 är skolbiblioteket i fokus inom ramen för språksatsningen

Det nya biblioteket från förskola till gymnasium är monterns tema. Skolbiblioteket har en pedagogisk funktion, och spelar en aktiv roll för elevernas måluppfyllelse, vilket definieras i den reviderade läroplanen.

I Språkmontern kan du diskutera skolbiblioteksfrågor med Anna Strid och Britt Olofsson Santoft, Språk-, läs- och skrivutvecklare under hela dagen. Där kan du också möta:

Martin Boson, pedagogisk utvecklingsledare mellan 10.00-11.00
Malin Söderberg, biträdande rektor, NG Samhälle mellan 13.00-14.00
Susanne Sjöblom, skolbiblioteksansvarig och resurspedagog, Boo Gårds skola

Vi diskuterar hur skolbiblioteket arbetar med informationssökning och källkritik, språkutveckling och läsfrämjande och tipsar om aktuella böcker i vår läshörna.

I montern får du veta mer om språksatsningen och möjlighet att träffa våra Språk-, läs- och skrivutvecklare:
Britt Olofsson Santoft, Britt.OlofssonSantoft@nacka.se
Anna Strid, anna.strid@nacka.se

Mer information om Språksatsningen

Sidan uppdaterades: