Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Språksatsning

Språksatsningen är en pågående satsning som berör alla kommunala enheter - från förskola till gymnasium.

Nackas kommunala skolors språksatsning

Nackas kommunala skolor genomför, med start läsåret 2015/2016, en språksatsning. Det övergripande syftet med språksatsningen är att fördjupa alla lärares kunskaper om hur man kan arbeta språkutvecklande och språkmedvetet på alla stadier och i alla ämnen, öka likvärdigheten för alla barn och elever och därigenom bidra till ökad måluppfyllelse i Nackas kommunala förskolor och skolor.

Vägledningsdokumentet:
Vägledningsdokumentet för Språk,- läs- och skrivutveckling

Skolbiblioteket i fokus - "Från bokrum till pedagogisk funktion"

Bilderna ovan: Sebastian Lönnlöv, Maria Åsberg och Elisabet Brandberg skolbibliotekarier vid Nacka gymnasiums skolbibliotek

”Från bokrum till pedagogisk funktion” - även läsåret 2019-2020 är skolbiblioteket i fokus inom ramen för språksatsningen.

Skolbibloteket har en pedagogisk funktion, och spelar en aktiv roll för elevernas måluppfyllelse, vilket definieras i den reviderade läroplanen.

Genom inspirationsdagar, nätverksträffar för skolbiblioteksansvariga och andra fortbildningsinsatser ska satsningen stödja rektorer i utvecklingsarbetet mot en större likvärdighet. Målet är att det på varje skola finns ett skolbibliotek, som är en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet.

Här några glimtar från den ”kickoff” för rektorer, förskolechefer och språkombud, som genomfördes den 19 oktober, med föreläsningar av Sofia Malmberg, skolbibliotekssamordnare i Järfälla, samt besök och seminarium på Nacka gymnasiums bibliotek – ett bibliotek som nu för sjunde året har fått utmärkelsen ”Ett skolbibliotek i världsklass”!

Läs mer här:
Projektplan Språksatsningen 2019_2020 uppdaterad nov 2019.pdf

Vill du veta mer om språksatsningen i Nackas kommunala förskolor och skolor?

Språk-, läs- och skrivutvecklare:
Britt Olofsson Santoft: Britt.OlofssonSantoft@nacka.se
Anna Strid: anna.strid@nacka.se

Kontakt Utbildningsstrateg: jonatan.lannemar@nacka.se

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.