Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Varning för bedrägerimail! Vi har uppmärksammat ett större flöde utav bedrägerimail som cirkulerar. Var uppmärksam innan du trycker på länkar och bifogade filer.

Vi utvecklar språket!

Här finns information om språksatsningen och skolbibliotek. Här hittar du också en vägledning för hur förskolorna kan arbeta med flerspråkighet.

Nackas kommunala skolors språksatsning

Nackas kommunala skolor genomförde läsåret 2015/2016 en språksatsning. Det övergripande syftet med språksatsningen var att fördjupa alla lärares kunskaper om hur man kan arbeta språkutvecklande och språkmedvetet på alla stadier och i alla ämnen, öka likvärdigheten för alla barn och elever och därigenom bidra till ökad måluppfyllelse i Nackas kommunala förskolor och skolor.

Vägledningen för språk-, läs- och skrivutveckling finns här på en egen webbplats

Skolbiblioteket i fokus - "Från bokrum till pedagogisk funktion"

Bilderna ovan: Sebastian Lönnlöv, Maria Åsberg och Elisabet Brandberg skolbibliotekarier vid Nacka gymnasiums skolbibliotek

Under hösten 2020 gjordes, inom ramen för språksatsningen, en särskild satsning på skolbiblioteksverksamheten i våra grund- och gymnasieskolor. Skolbibliotekets funktion är förtydligad i läroplanen, och rektor har ett särskilt ansvar för att ”skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens” (Lgr11/reviderad 2018). Målgrupp var skolornas skolbibliotekarier eller den medarbetare som har ansvar för skolbiblioteket. Alla skolor ska ha en kontaktperson för ”skolbibliotek”, företrädesvis skolans skolbiblioteksansvarige/skolbibliotekarie.

På Välfärd skolas vägledningswebb för språk,- läs- och skrivutveckling finns även en skolbiblioteksplan för Nackas kommunala skolor. (Se länk ovan.)

Nätverk och språkombud

Genom nätverken får språkombud och skolbiblioteksansvariga möjlighet att fördjupa sina kunskaper om ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, i syfte att driva utvecklingsarbetet vidare på enheterna.

Vill du veta mer om språksatsningen i Nackas kommunala förskolor och skolor?

Kontakta vår språk-, läs- och skrivutvecklare:
Anna Strid: anna.strid@nacka.se
Kontakt Utbildningsstrateg: jonatan.lannemar@nacka.se

Flerspråkighet i förskolan

vagledningsdokument-flersprakighet-forskolan.PNGSom ett komplement vägledningsdokumentet för språk-, läs- och skrivutveckling finns även en vägledning för hur förskolan kan arbeta med flerspråkighet. Underlag till vägledningen är förskolans styrdokument, Skolverkets rekommendationer och Nacka kommuns utbildningsenhets riktlinjer.

Flerspråkighet i förskolan - vägledningsdokument (PDF-dokument, 213 kB)

För medarbetare finns även en digital utbildning i Nacka Academy om flerspråkighet i förskolan.

Modersmål

Inom Nackas kommunala skolor och förskolor finns modersmålsenheten som ger elever modersmålsundervisning i kommunala och fristående skolor. På modersmålsenhetens webbsida finns mer information om vilka regler som gäller och hur man ansöker.

Se modersmålsenhetens webbsida

Sidan uppdaterades: