Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vi utvecklar språket!

Det är med språkets hjälp som barn och elever lär sig. Därför satsar Nackas kommunala skolor och förskolor på språkutveckling. Här berättar vi om vår språksatsning och de vägledningsdokument som vi tagit fram för arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och skola samt för flerspråkighet i förskolan.

Nackas kommunala skolors språksatsning

Nackas kommunala skolor genomförde läsåret 2015/2016 en språksatsning. Det övergripande syftet med satsningen var att fördjupa alla lärares kunskaper om hur de kan arbeta språkutvecklande och språkmedvetet på alla stadier och i alla ämnen och därmed öka likvärdigheten i våra verksamheter och måluppfyllelsen. Språksatsningen har därefter fortsatt med en satsning på skolbibliotek och 2023/2024 genomförs en lässatsning.

vägledning-250px.jpg

Vägledning för språk-, läs- och skrivutveckling

Inom ramen för språksatsningen togs en vägledning fram för språk-, läs- och skrivutveckling. Vägledningen uppdaterades 2023 och den vänder sig till alla lärare och pedagoger i alla årskurser och i alla ämnen – såväl teoretiska som praktiskt estetiska – i Nackas kommunala förskolor, grundskolor, gymnasieskolor samt anpassade grund- och gymnasieskolor.

Ladda hem vår Vägledning för språk-, läs- och skrivutveckling här (PDF-dokument, 4 MB)

Skolbiblioteket i fokus - "Från bokrum till pedagogisk funktion"

Under hösten 2020 gjordes, inom ramen för språksatsningen, en särskild satsning på skolbiblioteksverksamheten i våra grund- och gymnasieskolor. Skolbibliotekets funktion är förtydligad i läroplanen, och rektor har ett särskilt ansvar för att ”skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens” (Lgr11/reviderad 2018). Målgrupp var skolornas skolbibliotekarier eller den medarbetare som har ansvar för skolbiblioteket. Alla skolor ska ha en kontaktperson för ”skolbibliotek”, företrädesvis skolans skolbiblioteksansvarige/skolbibliotekarie. I Vägledningen för språk,- läs- och skrivutveckling finns även en skolbiblioteksplan för Nackas kommunala skolor (se länk ovan).


Bilderna ovan: Sebastian Lönnlöv, Maria Åsberg och Elisabet Brandberg skolbibliotekarier vid Nacka gymnasiums skolbibliotek

Lässatsningen 2023/2024

Under läsåret 2023/2024 genomför Nackas kommunala skolor och förskolor en särskild satsning på läsfrämjande insatser under ledning av Karin Herlitz, Nacka gymnasium.

Vill du veta mer om språksatsningen i Nackas kommunala förskolor och skolor?

Kontakta utbildningsstrateg: jonatan.lannemar@nacka.se

Flerspråkighet i förskolan

vagledningsdokument-flersprakighet-forskolan.PNGSom ett komplement till vägledningsdokumentet för språk-, läs- och skrivutveckling finns även en vägledning för hur förskolan kan arbeta med flerspråkighet. Underlag till vägledningen är förskolans styrdokument, Skolverkets rekommendationer och Nacka kommuns utbildningsenhets riktlinjer.

Flerspråkighet i förskolan - vägledningsdokument (PDF-dokument, 213 kB)

För medarbetare finns även en digital utbildning i Nacka Academy om flerspråkighet i förskolan.

Modersmål

Inom Nackas kommunala skolor och förskolor finns modersmålsenheten som ger elever modersmålsundervisning i kommunala och fristående skolor. På modersmålsenhetens webbsida finns mer information om vilka regler som gäller och hur man ansöker.

Se modersmålsenhetens webbsida

Sidan uppdaterades: